Menu Zamknij

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE WARSZTATY EKSPORTOWE W CZĘSTOCHOWIE 30 – 31 MAJA 2022 R

Szanowni Państwo,
W imieniu Funduszu Górnośląskiego S.A.
Zapraszamy na bezpłatne warsztaty eksportowe w Częstochowie
30-31 maja 2022r.

Fundusz Górnośląski S.A. zaprasza na bezpłatne 2-dniowe warsztaty tematyczne w ramach projektu InterSilesia, które odbędą się w Hotelu Scout przy ul. Drogowców 12 w Częstochowie.

Warsztaty adresowane są do przedstawicieli sektora małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego.

Uczestnicy poszerzą swoją wiedzę w zakresie prawno-finansowym związanym z działalnością eksportową. Ma to szczególne znaczenie w handlu z krajami spoza Unii Europejskiej. Słuchacze poznają m.in. ciążące na nich obowiązki podatkowe i procedury celne. Zgłębią również zasady wypełniania formalności dotyczących dokumentacji eksportowej.

Ponadto poruszane będą kwestie finansowania i zabezpieczenia transakcji w obrocie międzynarodowym. Paneliści zdradzą też tajniki sztuki negocjacji, z których warto skorzystać podczas nawiązywania nowych kontaktów biznesowych.

W trakcie rozmów przedsiębiorcy dowiedzą się, jak wykorzystać poznaną wiedzę w praktyce, by wchodząc na zagraniczne rynki poza Unię Europejską – głównie do państw ze strefy Azji, Afryki i Ameryki – sprawnie się po nich poruszać. Istotne będą również strategie komunikacji marketingowej, które przyczynią się do realizacji
zamierzonych celów.

Oczywiście każdy doskonale wie, że kluczem do sukcesu jest stworzenie najbardziej atrakcyjnej oferty biznesowej. W jej sporządzeniu pomogą eksperci, doradzą, co zrobić, by potencjalni klienci i kontrahenci zainteresowali się firmą uczestnika projektu InterSilesia.

Warsztaty odbędą się w dniach 30-31.05.2022 godz. 10:00 – 15:30.

Tematyka warsztatów:

– marketing międzynarodowy i globalny
– proces umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa
– zagadnienia prawno – finansowe w działalności międzynarodowej.

Program obejmuje m.in.:

1. Zagadnienia prawno-finansowe związane z działalnością eksportową: 

▪ ogólny kontekst prawny (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i usług, wymiana handlowa z krajami poza Unią Europejską) 
▪ obowiązki podatkowe, procedury celne i dokumentacja eksportowa 
▪ formy prawne prowadzenia działalności eksportowej 
▪ problematyka umów handlowych 
▪ ochrona prawno-autorska, prawo własności przemysłowej i tajemnica przedsiębiorstwa (patenty/wzory/znaki/oznaczenia, przenoszenie praw, zakres ochrony, Konwencja Berneńska a systemy krajowe, know-how)
▪ finansowanie i zabezpieczenie transakcji w obrocie międzynarodowym (ryzyko w transakcjach zagranicznych, reguły incoterms, zabezpieczenia w handlu zagranicznym, ubezpieczenia eksportowe) 
▪ „pułapki” w umowach handlowych – na co należy zwracać szczególną uwagę
▪ możliwości dofinansowania działalności eksportowej – jak pozyskać wsparcie z środków UE 
▪ negocjacje umów handlowych – jak osiągnąć zamierzone cele  

2. Proces umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa 

▪ modele biznesowe internacjonalizacji 
▪ wybór sposobu uczestnictwa w rynku (eksport pośredni/bezpośredni/kooperacyjny, e-commerce, dropshipping, powiązania kontraktowe)
▪ decyzje eksportowe (produkt, cena, dobór partnerów)
▪ wybór rynków 
▪ ryzyko eksportowe – metody analizy 

3. Proces umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa 

▪ perspektywy współpracy międzynarodowej w nowej rzeczywistości – gospodarka po pandemii Covid19 
▪ nowe nisze rynkowe dla polskich przedsiębiorstw
▪ e-commerce – nowa era transgranicznego handlu
▪ możliwości wejścia na wybrane rynki zagraniczne poza UE np. Afryki, Azji, Ameryki

4. Marketing międzynarodowy i globalny 

▪ modele funkcjonowania marketingu międzynarodowego
▪ ocena środowiska marketingowego, kontekst kulturowy 
▪ strategie komunikacji marketingowej na rynkach zagranicznych
▪ projektowanie marki (decyzje dotyczące wyboru programu i organizacji marketingu, analiza semiotyczna przekazu, e-marketing)
▪ wpływ COVID19 na działania marketingowe na arenie międzynarodowej – szanse i zagrożenia
▪ Jak sporządzić skuteczną ofertę eksportową? Wizytówka firmy, którą można zdobyć klientów
▪ trendy w ofertowaniu na wybranych rynkach zagranicznych – jak osiągnąć sukces
▪ strategie skutecznych promocji międzynarodowych 

5. Marketing międzynarodowy i globalny 

▪ modele funkcjonowania marketingu międzynarodowego 
▪ ocena środowiska marketingowego, kontekst kulturowy 
▪ strategie komunikacji marketingowej na rynkach zagranicznych 
▪ projektowanie marki (decyzje dotyczące wyboru programu i organizacji marketingu, analiza semiotyczna przekazu, e-marketing)
▪ wpływ COVID19 na działania marketingowe na arenie międzynarodowej – szanse
i zagrożenia 
▪ Jak sporządzić skuteczną ofertę eksportową? Wizytówka firmy, którą można zdobyć klientów 
▪ trendy w ofertowaniu na wybranych rynkach zagranicznych – jak osiągnąć sukces 
▪ strategie skutecznych promocji międzynarodowych 

Warsztaty odbędą się w dniach 30-31.05.2022r. godz. 10:00 – 15:30

Prosimy o wydrukowanie w kolorze wypełnienie formularzy zgłoszeniowych oraz zabranie ich na warsztaty oraz wysłanie na adres biuro@intersilesia.eu