Menu Zamknij

EU KONSULTACJE – SUBSYDIA ZAGRANICZNE NA JEDNOLITYM RYNKU

Szanowni Państwo,
w imieniu Rzecznika MŚP i Rady Przedsiębiorców, której RIPH w Częstochowie jest aktywnym Członkiem przekazujemy informację dotyczącą wyrównania szans poprzez subsydia zagraniczne.

W związku z projektem Komisji Europejskiej, dotyczącym wyrównywania szans poprzez subsydia zagraniczne, prosimy o przesyłanie opinii w szczególności w następującym zakresie:

1. Czy istnieje konieczność nowej regulacji dla zahamowania zniekształceń wspólnego rynku wynikających z zagranicznych subsydiów. Należy wskazać zarówno przykłady, jak i warunki ogólne legislacji. Co do zasady legislacja unijna nie brała dotychczas pod uwagę tego subsydiów zagranicznych. Proszę o wskazanie przykładów tego typu subsydiów oraz wpływu na Państwa biznes.
2. Czy zawarte w dokumencie (w załączniku) propozycje regulacji są właściwe?
3. Czy procedura zgłoszeniowa zagranicznych subsydiów jest właściwa?

Ewentualne uwagi, komentarze i wnioski prosimy przesłać do Biura Izby
do dnia 27 sierpnia 2020 roku na adres e-mail: izba@riph.eu.
Po otrzymaniu Państwa uwag przygotujemy wspólne stanowisko, które przekażemy do Rzecznika MŚP.