Menu Zamknij

EUROPEJSKI INSTYTUT SZKOLEŃ I DORADZTWA ZAPRASZANA E-SZKOLENIE „BAZA BDO – DLA ZAAWANSOWANYCH”

Program:

I. Produkty i towary objęte wpisem do BDO
1. Gospodarka opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

 • Podstawowe definicje opakowanie, odpady opakowaniowe, środki niebezpieczne. 
 • Zasadnicze wymagania dotyczące opakowań. 
 • Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe. 
 • Zwolnienia przedsiębiorców z ustawowych obowiązków pomoc de minimis. 
 • Porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach. 
 • Publiczne kampanie edukacyjne obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku. 
 • wyliczanie opŁat produktowych
 • planowane kierunki zmian w przepisach (kaucje na butelki, nowe produkty objęte ustawą)

2. Baterie i akumulatory, w tym m.in, .: 

 • Podstawowe definicje w zakresie baterii i akumulatorów. 
 • Zasadnicze wymagania dotyczące baterii i akumulatorów. 
 • Zwolnienia przedsiębiorców z ustawowych obowiązków pomoc de minimis. 
 • wyliczanie opłat produktowych

3. Pojazdy wycofane z eksploatacji: 

 • Podstawowe definicje w zakresie pojazdów. 
 • Zasadnicze wymagania dotyczące wprowadzania pojazdów. 

4. Sprzęt elektryczny i elektroniczny 

 • Podstawowe definicje w zakresie sprzętu. 
 • Zasadnicze wymagania dotyczące wprowadzania sprzętu. 
 • wyliczanie opłat produktowych

5. Wytwórca odpadów

 • Podstawowe definicje w zakresie odpadów. 
 • obowiązki wytwórców odpadów (kiedy wymagane są pozwolenia na wytwarzanie)

II. Ewidencja odpadowa w BDO: 

 • Prawidłowe sporządzanie i wystawianie Karty Przekazania Odpadów (KPO)
 • Prawidłowe sporządzanie Karty Ewidencji Odpadów (KEO)

III. Sprawozdawczość w BDO

 • Opakowania i produkty w opakowaniach 
 • Produkty (oleje, opony, smary) 
 • Baterie i akumulatory 
 • Sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • Wytwórca odpadów

IV. Rejestr BDO

 • Właściwe sporządzanie wniosków
 • Aktualizacja wniosku
 • Rodzaje wpisów dla różnych podmiotów

Konsultacje indywidualne:

Szkolenie jest prowadzone przez pracownika Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego bezpośrednio odpowiedzialnego za BDO

Dane organizacyjne:

Najbliższy termin 19 września 2023

Koszt uczestnictwa netto wynosi: 

 • 1 osoba z firmy 399 zł 
 • 2-4 osoby z firmy 369 zł/osoba 
 • 5-6 osób z firmy 339 zł/osoba 
 • 5 i więcej osób z firmy 299 zł/osoba

Cena obejmuje koszt uczestnictwa i materiałów szkoleniowych. Ukończenie zostanie uwieńczone świadectwem. 

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowy harmonogram można uzyskać pod numerem telefonu 33 822 00 14 oraz pod adresem email biuro@euro-instytut.pl

Zgłoszenia prosimy kierować na adres podany na karcie zgłoszenia e-mailem. Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem a Zgłoszeniodawcą. 

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 3 dni robocze przed terminem rozpoczęcia.