Menu Zamknij

SPOTKANIA B2B W RAMACH EUROPEJSKIEGO KONGRESU MŚP „GOTOWI NA ZMIANY?” – KATOWICE, 26 – 27.10.2023 r.

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Funduszu Górnośląskim S.A. zaprasza przedsiębiorców do udziału w 10. MIĘDZYNARODOWEJ GIEŁDZIE KOOPERACYJNEJ „GOTOWI NA ZMIANY?”, która odbędzie się w ramach 13. edycji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach, w dniach 26 i 27 października 2023 r. Proponujemy udział zarówno w spotkaniach stacjonarnych jak i online

Rejestracja na stronie:https://katowice-b2b-2023.b2match.io/

Tematem przewodnim tegorocznego Kongresu MŚP będą najważniejsze zmiany i wyzwania współczesnego świata oraz ich konsekwencje, które dotykają przedsiębiorców działających w Europie, tj.: cudzoziemcy na rynku pracy; AI w procesie rekrutacji; starzejąca się gospodarka; wielka wojna chipowa; nowy zwrot w rywalizacji supermocarstw; zarządzanie firmą w niestabilnym otoczeniu gospodarczym; nowe modele edukacji na świecie; kluczowe zmiany prawne w 2024 roku; kryptowaluty – moda czy przyszłość pieniądza?; szanse i wyzwania perspektywy finansowej UE 2021-2027; bezpieczne inwestowanie w czasach zmian; inteligentny transport i logistyka; bezpieczeństwo umów międzynarodowych.

UCZESTNICTWO W GIEŁDZIE KOOPERACYJNEJ JEST NIEODPŁATNE I SKIEROWANE DO WSZYSTKICH SEKTORÓW GOSPODARKI.

Korzyści z udziału w giełdzie:

  • pozyskanie nowych partnerów biznesowych,
  • wymiana doświadczeń,
  • zapoznanie się z najnowszymi trendami w gospodarce krajowej i światowej oraz w sferze badawczo – rozwojowej,
  • zgłębienie wiedzy o nowych rynkach,
  • możliwość zaprezentowania i przedyskutowania pomysłów na nowe, międzynarodowe biznesy w mocno odmienionej rzeczywistości gospodarczej.

IM WCZEŚNIEJ ZAŁOŻĄ PAŃSTWO PROFIL SWOJEJ FIRMY, TYM DŁUŻEJ BĘDZIE ON PROMOWANY!

Organizatorzy zapewniają wszelką pomoc techniczną związaną z rejestracją na giełdę, umawianiem spotkań w trakcie trwania giełdy oraz z uzyskaniem dodatkowych informacji biznesowych po zakończeniu giełdy:

– pod numerem tel.: +48 32 72 85 623, – 620, – 622

– via e-mail: enterprise@oddzial.fgsa.pl

zachęcamy do zapoznania się z kolejnymi krokami przy rejestracji do giełdy i umawianiu spotkań TUTAJ

Zapraszamy również do udziału w części konferencyjnej Europejskiego Kongresu MŚP

Adres: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Plac Sławika i Antalla , 40-163 Katowice

Data: 26 – 27 października 2023

Enterprise Europe Network to największa sieć wsparcia sektora MŚP, współfinansowana przez Komisje Europejską. Działania sieci mają na celu wspieranie innowacyjności i zwiększanie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Więcej na stronach: http://een.ec.europa.eu/ oraz https://www.enterprise.fgsa.pl/