Menu Zamknij

III JURAJSKI KONGRES GOSPODARCZY – XIX GALA KONKURSU JURAJSKI PRODUKT ROKU

Konkurs „Jurajski Produkt Roku” to szansa na prezentację dorobku i osiągnięć firm. Okazja do promocji produktów i usług, charakteryzujących się wysoką estetyką, nowoczesnością, innowacją oraz wysoką jakością. Jak również wyjątkowa okazja do wymiany poglądów i nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie we współpracy z Urzędem Miasta Częstochowy, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach oraz samorządami terytorialnymi z powiatów częstochowskiego, myszkowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego i zawierciańskiego organizuje III Jurajski Kongres Gospodarczy, który odbędzie się w dniach 23 – 24 października 2019 roku w Hotelu SCOUT w Częstochowie. Idea, która przyświeca trzeciej edycji Kongresu jest współpraca na płaszczyźnie 
BIZNES-UCZELNIE-SAMORZĄD oraz stworzenie klimatu partnerstwa i szans dla lokalnych firm. Tematyka Kongresu będzie poświęcona rynkowi pracy w Częstochowie i województwie, odpowiedzialności biznesu i równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

AGENDA:

Wstęp wolny, warunkiem jest potwierdzenie udziału w wydarzeniu:
biuro@riph.czest.pl
tel. 34 344 82 58

W ramach III Jurajskiego Kongresu Gospodarczego w dniu 23 października 2019 r. odbędzie się finałowa, uroczysta Gala podsumowująca XIX edycję Konkursu „Jurajski Produkt Roku”, której organizatorem jest Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie. Ideą Konkursu jest stworzenie przedsiębiorcom z regionu możliwości promocji swoich wyjątkowych produktów i usług wyróżniających się wysoką jakością, niepowtarzalnością, jak również wiarygodnością. „Jurajski Produkt Roku” upowszechnia zasady rzetelnego prowadzenia działalności gospodarczej, wspiera i promuje lokalną przedsiębiorczość i inicjatywy gospodarcze. 

GALĘ UŚWIETNI WYSTĘP ZESPOŁU
„CHŁOPCY Z PLACU BRONI”

WSTĘP NA GALĘ ZA OKAZANIEM ZAPROSZENIA

PATRONATEM MEDIALNYM OBJĘLI:

Zapraszamy do promocji firm
Udział w Konkursie pomaga w rozwoju przedsiębiorczości oraz sprzyja wzrostowi konkurencyjności. Konkurs od wielu lat cieszy się zasłużoną renomą w regionie, i jest szeroko nagłaśniany w mediach regionalnych oraz prasie o zasięgu krajowym. Udział w Konkursie to również wyjątkowa okazja do wymiany poglądów, nawiązania nowych kontaktów biznesowych i budowania pozycji swojej firmy wśród potencjalnych nabywców. Istnieje również możliwość promocji poprzez: zorganizowanie stoiska promocyjnego podczas
III Jurajskiego Kongresu Gospodarczego, prezentacje oferty uczestnikom Kongresu – prezentacja multimedialna, rozdysponowanie materiałów reklamowych wśród uczestników Gali Konkursu (ulotki, gadżety reklamowe), jak również promocje w naszych wydawnictwach Newsletterze gospodarczym, Biuletynie Informacyjnym i na stronie internetowej RIPH w Częstochowie. Oficjalna informacja o sponsorach i reklamodawcach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Izby, mediach patronujących tegorocznej edycji Konkursu m.in. miesięcznik Europerspektywy.

Wszelkie formy reklamy i koszty do uzgodnienia z biurem izby tel. 34 344 82 58