Menu Zamknij

SPOTKANIE IZB REGIONALNYCH I LOKALNYCH KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ W WARSZAWIE

W dniach 24-26 września 2019r odbyło się spotkanie Izb Regionalnych i Lokalnych oraz działaczy Krajowej Izby Gospodarczej na Podlasiu. W wydarzeniu tym wziął udział Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie – Andrzej Broniewski.  

Spotkanie powiązane było z udziałem w VI Wschodnim Kongresie Gospodarczym w Białymstoku oraz studyjną wizytą prezentującą  gospodarcze walory regionu. Wyjazd obfitował w okazje do dyskusji nad przyszłością samorządu gospodarczego i rozwojem sytuacji gospodarczej w Polsce i na świecie.

Na kongresie omawiane były tematy:

– 15 lat w Unii Europejskiej

-Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w Polsce

-Cyfryzacja i nowe technologie

-Nowe trendy na rynku żywności

-Fundusze unijne po roku 2020

-Odnawialne źródła energii (OZE) dla Polski Wschodniej

-Suchy port na euroazjatyckim szlaku transportowym

Więcej informacji można znaleźć na stronie http://www.wschodnikongres.eu/2019/pl/