Menu Zamknij

INFORMACJA O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ ATRAKCYJNYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MIASTO CZĘSTOCHOWA

Szanowni Państwo,
przekazujemy informacje dotyczące przetargów sprzedaży nieruchomości, Miasto wystawiło do sprzedaży działki przy ul.Kanał Kohna, ul.Poleskiej, ul. hetm.J.K.Chodkiewicza oraz przy ul. ks.P.Skargi.

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13  w dniach 21 i 29 grudnia 2020 r. od godz. 10:00.

Termin wpłacenia wadium upływa w dniach 16 i 21 grudnia 2020 r.

Poniżej nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczone na sprzedaż:

Działka o powierzchni 3880 m², położona w  dzielnicy Stare Miasto przy ul. Kanał Kohna

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem U – obszary zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza wynosi 3 410 000 zł.

Działka o powierzchni 2941 m², położona w  dzielnicy Częstochówka-Parkitka przy ul. Poleskiej

Zgodnie ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz U – tereny zabudowy usługowej.

Cena wywoławcza wynosi 1 699 860 zł brutto.

Działka o powierzchni 2248 m², położona w  dzielnicy Stradom przy ul. hetm. Jana Karola Chodkiewicza 56/60

Zgodnie ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem U – tereny zabudowy usług i handlu.

Cena wywoławcza wynosi 746 560,80 zł brutto.

Działka o powierzchni 47 m², położona w  dzielnicy Wyczerpy-Aniołów przy ul. ks. Piotra Skargi

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem UP – obszary zabudowy usługowej z produkcją.

Cena wywoławcza wynosi 8 300 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargów znajdują się w ogłoszeniach przetargowych zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu pod adresem:

1) ul. Kanał Kohna i ul. Poleska 

https://bip.czestochowa.pl/artykul/71547/1166721/ogloszenie-dot-pierwszych-przetargow-ustnych-na-zbycie-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-miasto-czestochowa

2) ul. hetm. Jana Karola Chodkiewicza

https://bip.czestochowa.pl/artykul/71547/1166799/ogloszenie-dot-drugiego-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-zbycie-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-miasto-czestochowa

3) ul. ks. Piotra Skargi

https://bip.czestochowa.pl/artykul/71547/1167201/ogloszenie-dot-pierwszego-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-gminy-miasto-czestochowa

Dodatkowych informacji dot. ww. nieruchomości udzielają pracownicy Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Częstochowy pod numerem telefonu 34 370 77 09 lub 34 370 77 29