Menu Zamknij

MOŻLIWOŚĆ NAWIĄZANIA WSPÓŁPRACY HANDLOWEJ W BRANŻY ELEKTROMOBILNOŚCI (POLSKO-NIEMIECKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA)

Szanowni Państwo,
przekazujemy wiadomość otrzymaną z Urzędu Miasta Częstochowy, dotyczącą możliwością nawiązania współpracy handlowej w branży elektromobilności. Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) poszukuje partnerów kooperacyjnych dla firm niemieckich, działających w branży elektromobilności.

Wszystkie firmy są zainteresowane poszerzeniem zasięgu swojej działalności o rynek polski i w związku z tym poszukują u nas partnerów handlowych, dystrybutorów, firm projektujących, instalujących, serwisujących, producentów i operatorów stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz klientów np. przedsiębiorstw energetycznych, sieci handlowych, operatorów parkingów, zainteresowanych ich rozwiązaniami.
Firmy te uczestniczą w programie wspierania eksportu Niemieckiego Ministerstwa Gospodarki i Energii i chętnie spotkałyby się z Państwem w formule online w terminie 25-27.11.2020 , celem zaprezentowania swojej oferty i omówienia warunków współpracy.

Rozmowy mają charakter indywidualny. W razie potrzeby będzie zapewnione wsparcie tłumacza.

Szczegóły przedstawiamy poniżej:


Jeśli jesteście Państwo zainteresowani nawiązaniem kontaktu z którąś z tych firm dodatkowych informacji udziela:

Pani Anna Grzelak-Frank – Manager Projektu
T.+ 48 (22) 53 10 514
e-mail: agrzelak@ahk.pl