Menu Zamknij

INFORMACJA O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ ATRAKCYJNYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MIASTO CZĘSTOCHOWA

Szanowni Państwo,
Centrum Obsługi Inwestora zaprasza do zapoznania się z ofertą nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż.
Jednocześnie informujemy, że termin wpłacenia wadium upływa w dniach 10 marca 2021 r dla nieruchomości przy ul. Aluminiowej oraz 8 kwietnia 2021r. dla pozostałych nieruchomości.

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13  w dniach 16 marca i 14 kwietnia 2021 r. od godz. 10:00.

Poniżej przedstawiam krótkie informacje o nieruchomościach Gminy przeznaczonych na sprzedaż.

Działka nr 96/21 (obręb 117) o powierzchni 406 m², położona w  dzielnicy Zawodzie-Dąbie przy ul. Aluminiowej 8

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
Cena wywoławcza wynosi 72 000 zł
Termin wpłacenia wadium w wys. 14 000 to 10 marca 2021 r.

Działka nr 96/20 (obręb 117) o powierzchni 416 m², położona w  dzielnicy Zawodzie-Dąbie przy ul. Aluminiowej 10

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
Cena wywoławcza wynosi 72 000 zł.
Termin wpłacenia wadium w wys. 14 000 to 10 marca 2021 r.

Działka nr 96/12 (obręb 117) o powierzchni 430 m², położona w  dzielnicy Zawodzie-Dąbie przy ul. Aluminiowej 14

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MNU – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami.
Cena wywoławcza wynosi 72 100 zł.
Termin wpłacenia wadium w wys. 14 000 to 10 marca 2021 r.

Działka nr 10/4 (obręb 187)  o powierzchni 3880 m² położona w  dzielnicy Stare Miasto przy ul. Kanał Kohna

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem U – obszary zabudowy usługowej.
Cena wywoławcza wynosi 3 000 000 zł.
Termin wpłacenia wadium w wys. 600 000 to 14 kwietnia 2021 r.

Działka nr 6/7 (obręb 80) o powierzchni 2941 m²  położona w  dzielnicy Częstochówka-Parkitka przy ul. Poleskiej

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz U – tereny zabudowy usługowej.
Cena wywoławcza wynosi 1 000 000 zł brutto.
Termin wpłacenia wadium w wys. 200 000 to 14 kwietnia 2021 r.

Działka nr 50 (obręb 319) o powierzchni 2248 m²  położona w  dzielnicy Stradom przy ul. hetm. Jana Karola Chodkiewicza 56/60

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem UH – tereny zabudowy usług i handlu.
Cena wywoławcza wynosi 746 560,80 zł brutto.
Termin wpłacenia wadium w wys. 140 000 to 14 kwietnia 2021 r.

Działka nr 1/20 obręb 243 o powierzchni 0,5592 ha przy ul. Zaciszańskiej w Częstochowie

Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem UMN – obszary zabudowy usługowej i mieszkaniowej.
Cena wywoławcza wynosi 1 345 000 zł
Termin wpłacenia wadium w wys. 269 000 to 14 kwietnia 2021 r.

Działka nr 90/2 (obręb 182) o powierzchni ok. 900 m², zabudowaną budynkiem biurowo-usługowym, w którym ostatnio znajdowała się Bursa Miejska, położoną w dzielnicy Śródmieście przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 11a

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem UMC – obszary zabudowy usługowo-mieszkaniowej w centrum miasta.
Cena wywoławcza wynosi 1 860 000 zł.
Termin wpłacenia wadium w wys. 372 000 to 14 kwietnia 2021 r.
Nieruchomość zostanie udostępniona do obejrzenia w dniu 25 marca 2021 od godz. 11:00 do 12:00

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargów znajdują się w ogłoszeniach przetargowych zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu pod adresem:

1) działki przy ul.Aluminiowej, 8, 10, 14

https://bip.czestochowa.pl/artykul/71547/1168314/ogloszenie-dot-pierwszych-przetargow-ustnych-nieograniczonych-na-zbycie-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-miasto-czestochowa

2) działki przy ul. Kanał Kohna, ul.Poleskiej, ul. hetm.J.K.Chodkiewicza, ul. Zaciszańskiej oraz przy ul.Nowowiejskiegohttps://bip.czestochowa.pl/artykul/71547/1168315/ogloszenie-dot-przetargow-ustnych-nieograniczonych-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-miasto-czestochowa

Dodatkowych informacji dot. ww. nieruchomości udzielają pracownicy Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Częstochowy pod numerem telefonu 34 370 77 09 lub 34 370 77 29