Menu Zamknij

NABÓR NA TARGI MIDDLE EAST ENERGY W DUBAJU

Szanowni Państwo,
Województwo Śląskie organizuje stoisko na targach Middle East Energy, które odbędą się w dniach 14-16 czerwca 2021 r., w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 

Zainteresowane firmy zapraszamy do współpracy i udziału w naborze.

Targi Middle East Energy to jedno z najważniejszych miejsc spotkań globalnej społeczności związanej z energetyką. W tym roku odbędą się z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa w cieniu pandemii koronawirusa COVID-19. Udział w targach jest okazją do nawiązania relacji z partnerami gospodarczymi z całego świata oraz bezpośredniej oceny własnych możliwości biznesowych na światowym rynku.

Tematyka targów to m.in.:

  • Odnawialne źródła energii
  • Inteligentne rozwiązania
  • Dystrybucja i transmisja
  • Moc krytyczna i zapasowa
  • Zarządzanie i konsumpcja energią

Stoisko Województwa Śląskiego zapewnia przedsiębiorcom możliwość zaprezentowania własnych produktów i usług. Zapewniamy w pełni wyposażone stoisko (48 m2) z dedykowanym miejscem dla każdego przedsiębiorstwa uczestniczącego w targach, wstęp na targi, przelot oraz zakwaterowanie na miejscu. W wyniku naboru zostanie wyłonionych 6 firm – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z województwa śląskiego. Dofinansowany jest udział wyłącznie jednego przedstawiciela przedsiębiorstwa.

Nabór prowadzony jest w oparciu o „Regulamin naboru przedsiębiorstw na misje i targi gospodarcze Województwa Śląskiego”. Pełna treść Regulaminu wraz z załącznikami dostępna poniżej. Formularze zgłoszeniowe należy odsyłać na adres gospodarka@slaskie.pl

Termin przesyłania dokumentów: 10 marca 2021 r.  (decyduje data wpływu do Urzędu).

Szczegółowych informacji o udziale targach udzielają:

Mariusz Świąder tel. 32 77 40 623, mariusz.swiader@slaskie.pl

Marcin Pogodziński tel. 32 77 40 605, mpogodzinski@slaskie.pl,

Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu. Zapraszamy firmy z województwa śląskiego do udziału w projekcie. Pełna dokumentacja związana z naborem do pobrania na stronie invest-in-silesia.pl