Menu Zamknij

INFORMACJA O PRZETARGACH NA SPRZEDAŻ ATRAKCYJNYCH NIERUCHOMOŚCI GMINY MIASTO CZĘSTOCHOWA

Szanowni Państwo,
przekazujemy informacje dotyczące przetargów sprzedaży nieruchomości, Miasto wystawiło do sprzedaży działki w Śródmieściu, Kiedrzynie i na Parkitce. Przetarg odbędzie się 24 listopada.

Ogłoszenie dotyczy nieruchomości położonych w Częstochowie przy:

– ul. Feliksa Nowowiejskiego 11a, działka 90/2 obręb 182,

– w głębi ul. Gerberowej, działka nr 24/5 obręb 430-Kiedrzyn,

– ul. Karola Szymanowskiego, działka nr 60/23 obręb 151,

– ul. Małopolskiej, działki nr nr 59/14, 59/16 obręb 35.


Poniżej nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasto Częstochowa przeznaczone na sprzedaż:

1) działkę o powierzchni ok. 900 m², zabudowaną budynkiem biurowo-usługowym, w którym ostatnio znajdowała się Bursa Miejska, położoną w dzielnicy Śródmieście przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 11a

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem UMC – obszary zabudowy usługowo-mieszkaniowej w centrum miasta.
Cena wywoławcza wynosi 2 480 000 zł.

2) działkę o powierzchni ok. 500 m², położoną w  dzielnicy Kiedrzyn w głębi ul. Gerberowej,

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem MN – obszary zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena wywoławcza – 100 000 zł.

3) działkę o powierzchni 660 m², położoną w dzielnicy Śródmieście przy ul. Karola Szymanowskiego

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działka znajduje się w obszarze oznaczonym symbolem SMU – obszary zabudowy śródmiejskiej mieszkaniowo-usługowej.
Cena wywoławcza – 276 000 zł.

4) działki o powierzchni ok. 1 200 m², położone w  dzielnicy Częstochówka-Parkitka przy ul. Małopolskiej

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy działki znajdują się w obszarze oznaczonym symbolem MWN – obszary zabudowy mieszanej wielorodzinnej i jednorodzinnej.
Cena wywoławcza – 436 800 zł.

Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13  24 listopada 2020 r. od godz. 10:00, a szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargów znajdują się w ogłoszeniach zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu pod adresem:

– nieruchomość położona przy ul. Feliksa Nowowiejskiego 11a:

https://bip.czestochowa.pl/artykul/71547/1166337/ogloszenie-dotyczace-pierwszego-przetargu-ustnego-nieograniczonego-na-zbycie-nieruchomosci-zabudowanej-stanowiacej-wlasnosc-gminy-miasto-czestochowa-czestochowa-ul-feliksa-nowowiejskiego-11a-dzialka-nr-90-2-obreb-182-o-powierzchni-0-0898-ha

– nieruchomości położone  w głębi ul. Gerberowej, przy ul. Karola Szymanowskiego i ul. Małopolskiej:

https://bip.czestochowa.pl/artykul/71547/1166739/ogloszenie-dot-pierwszych-przetargow-ustnych-na-zbycie-nieruchomosci-stanowiacych-wlasnosc-gminy-miasto-czestochowa

Dodatkowych informacji dot. ww. nieruchomości udzielają pracownicy Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Częstochowy pod numerem telefonu 34 370 77 09 lub 34 370 77 29