Menu Zamknij

KONSEKWENCJE ZA BRAK ADNOTACJI „METODA KASOWA” NA FAKTURZE

Mali podatnicy czyli podatnicy u których wartość przychodu ze sprzedaży w zeszłym roku nie przekroczyła kwoty 1 200 000 euro oraz kwoty 2 000 000 euro w podatku dochodowym mają możliwość wyboru kasowej metody rozliczania VAT. Takie rozliczenie podatku VAT zależy od momentu otrzymania całości lub części należności od kontrahenta. 

Metoda kasowa – podstawowe informacje

Rozliczanie się metodą kasową polega na odprowadzeniu podatku VAT dopiero w momencie uzyskania zapłaty od odbiorcy towaru lub usługi. Warto jednak pamiętać, że należałoby w takiej sytuacji dokonać odpowiedniego zgłoszenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Obowiązek podatkowy w odniesieniu do małych podatników rozliczających się metodą kasową powstaje:

  • z dniem otrzymania całości lub części zapłaty – gdy dokonywana jest dostawa towarów lub świadczone usługi na rzecz podatnika zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny
  • z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, jednak nie później niż 180 dnia, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi jeśli dotyczą one podmiotu innego (przedsiębiorcy zwolnionego z VAT lub osoby prywatnej)

Brak adnotacji na fakturze “metoda kasowa”

Obowiązek ujęcia informacji „metoda kasowa” na fakturze wynika bezpośrednio z art. 106e ust 1 pkt 16 ustawy o VAT. Takie oznaczenie jest jednocześnie wskazówką dla nabywcy co do sposobu odliczania VAT. W sytuacji braku adnotacji „metoda kasowa” na fakturze przedsiębiorca zobowiązany jest wystawienia faktury korygującej, na podstawie której powinna zostać dodana adnotacja o metodzie kasowej.

Jak wystawić fakturę z adnotacją „metoda kasowa” w Bizin.pl

Wszystkie niezbędne informacje o tym jak wystawić fakturę dla małego podatnika znajdziesz w artykule: Jak wystawić fakturę dla małego podatnika rozliczającego się metodą kasową?

Źródło: www.bizin.pl