Menu Zamknij

JAK WYSTAWIĆ FAKTURĘ VAT NA OSOBĘ PRYWATNĄ?

Jak wystawić fakturę VAT na osobę prywatną?

Przedsiębiorca dokonujący sprzedaży na rzecz osoby prywatnej co do zasady ma obowiązek wystawienia faktury na jej żądanie, co wynika bezpośrednio z ustawy o VAT. Jak wystawić taką fakturę i jakie elementy powinna zawierać? Wyjaśniamy w dzisiejszym artykule na Bizin.pl

Jakie dane powinna zawierać faktura dla osoby prywatnej.

Zakres danych znajdujących się na fakturze wystawionej dla osoby prywatnej co do zasady nie różni się niczym od danych wymaganych dla faktur wystawianych w relacjach firma – firma. Zgodnie z art. 106e ust. 1 ustawy o VAT standardowa faktura VAT powinna zawierać takie dane jak:

Data wystawiania faktury.

Kolejny numer faktury (zgodnie z przyjętą serią numeracji).

Nazwa i adres sprzedawcy oraz nabywcy.

Numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku, czyli NIP sprzedawcy, a w danym państwie członkowskim dodatkowo zawierający dwuliterowy kod oznaczający pochodzenie z kraju.

Data dokonania lub zakończenia dostawy towarów albo wykonania usługi bądź data otrzymania zapłaty, o ile jest określona i różni się od daty wystawienia faktury.

Nazwa towaru/usługi.

Miara i ilość sprzedanych towarów/usług.

Cena jednostkowa netto (bez VAT).

Kwoty wszelkich opustów lub obniżek cen, w tym w formie rabatu z tytułu wcześniejszej zapłaty, o ile nie zostały one uwzględnione w cenie jednostkowej netto.

Wartość netto wszystkich sprzedawanych towarów/usług;

stawka podatku VAT.

Suma wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku.

Kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Kwotę należności ogółem (wartość brutto).

Źródło: www.bizin.pl