Menu Zamknij

OBOWIĄZKOWA E-FAKTURA OD KIEDY?

Obowiązkowa e-Faktura – od kiedy?

Ministerstwo Finansów ma w planach drożenie od 2023 roku powszechnego i obowiązkowego fakturowania elektronicznego. Zgodę na obowiązkową e-fakturę w Polsce wydała 30 marca 2022 roku Komisja Europejska, potrzebna jest jeszcze akceptacja Rady UE. 

E-faktury ustrukturyzowane i KSeF.

Od 1 stycznia 2022 roku podatnicy mogą wystawiać faktury ustrukturyzowane (e-fakturę) z wykorzystaniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Wystawianie faktur ustrukturyzowanych w KSeF jest dobrowolne, dostępne na równi z dotychczasowymi formami fakturowania – w postaci elektronicznej i papierowej.
Faktury ustrukturyzowane są sporządzane zgodnie z opracowanym przez MF wzorem faktury w lokalnych programach finansowo-księgowych przedsiębiorców. Faktura po jej wystawieniu jest przesyłana z systemu finansowo-księgowego za pośrednictwem interfejsu (API) do centralnej bazy MF (KSeF), po czym jest dostępna w tym systemie i możliwa do pobrania przez kontrahenta.

Obowiązkowe e-faktury od kiedy?

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów, Krajowy System e-Faktur miałby stać się rozwiązaniem obowiązkowym w 2023 roku. 

Wystawianie faktur ustrukturyzowanych w KSeF.

Faktury są przechowywane i archiwizowane w systemie KSeF przez 10 lat. Wystawianie faktur ustrukturyzowanych uprawnia podatnika do zwrotu VAT w skróconym o 1/3 terminie – z 60 do 40 dni.

Dostęp do KSeF.

Uzyskanie dostępu do KSeF i wystawiania faktur ustrukturyzowanych odbywa się po uwierzytelnieniu podmiotów za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego, kwalifikowanej pieczęci elektronicznej lub Podpisu Zaufanego – bezpośrednio w KSeF.
Przedsiębiorcy niebędący osobami fizycznymi, którzy nie mają pieczęci kwalifikowanej, mogą uzyskać dostęp do KSeF poprzez złożenie do naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienia (ZAW-FA) o nadaniu lub odebraniu uprawnień do korzystania z KSeF. W ten sposób wyznaczana jest osoba fizyczna, która będzie zarządzać uprawnieniami elektronicznie w systemie. Formularz jest dostępny na stronie www.podatki.gov.pl.
Resort zapowiada, że docelowo KSeF stanie się jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie narzędzi w Europie w zakresie wymiany informacji o zdarzeniach gospodarczych.

Korzyści dla przedsiębiorców.

Ministerstwo Finansów wskazało, że stosowanie e-faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF przynosi przedsiębiorcom, podatnikom VAT następujące korzyści:

Zmniejszenie kosztów – faktury są przechowywane i archiwizowane w systemie KSeF przez 10 lat, nie ma konieczności przechowywania faktur w odrębnych systemach IT przedsiębiorców.

Usprawnienie obrotu gospodarczego – wprowadzenie jednego standardu faktury: zamiana dokumentów papierowych i elektronicznych (PDF) na dane cyfrowe = cyfryzacja i automatyzacja obiegu faktur między podatnikami oraz księgowania faktur u podatników.

Zwiększenie szybkości wymiany danych w kontaktach między kontrahentami oraz wzajemnych rozliczeń – wystawiona faktura będzie udostępniona odbiorcy praktycznie w czasie rzeczywistym, co wpłynie na automatyzację procesów księgowych.

Brak duplikatu faktur – nie ma możliwość zagubienia lub zniszczenia faktury.

Wgląd w ścieżkę obiegu faktury – pewność, że dotarła do kontrahenta, stała dostępność kontrahenta do faktur w systemie KSeF.

Zwiększenie bezpieczeństwa podatkowego nabywców towarów lub usług.

Jeden stały format faktury z danymi ułożonymi w porządku określonym we wzorze faktury – zredukowanie pomyłek przy ręcznym wprowadzaniu danych oraz oszczędność czasu pracowników firm.

Wystawianie faktur ustrukturyzowanych uprawnia podatnika do zwrotu VAT w skróconym o 1/3 terminie – z 60 do 40 dni.

Uproszczenie rozliczania faktur ustrukturyzowanych korygujących in minus: u wystawcy z chwilą jej wystawienia, a u nabywcy, jeśli wyrazi zgodę na otrzymywanie faktur elektronicznych – z chwilą jej otrzymania w KSeF.

Przedsiębiorca wystawiający faktury w KSeF nie musi przesyłać na żądanie organów podatkowych struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego dla Faktur (JPK_FA). Dane te są automatycznie dostępne dla administracji w KSe.

Źródło; www.bizin.pl