Menu Zamknij

JAK ZDOBYĆ ŚRODKI NA ZAŁOŻENIE FIRMY?

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Częstochowie prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. organizuje bezpłatne szkolenie pt. „Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 na rozpoczęcie działalności gospodarczej”.

Szkolenie poświęcone będzie omówieniu możliwości wsparcia ze środków Unii Europejskiej osób planujących uruchomienie własnej działalności gospodarczej.

Termin i miejsce szkolenia: 11 września 2020 r.

Miejsce: Częstochowski Park Przemysłowo-Technologiczny, ul. Wały Dwernickiego 117/121; Sala wystawiennicza

Rejestracja uczestników: 8.45 – 9.00, szkolenie: 9:00 – 13:30.

Plan szkolenia:

1. Informacje organizacyjne, przedstawienie oferty Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;

2. Możliwości pozyskania dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej (środki Powiatowych Urzędów Pracy, operatorów wybieranych w ramach działań konkursowych 1.2.1 POWER i 7.3.3 RPO WSL, środki związane ze wsparciem obszarów wiejskich, pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej);

3.Przedstawienie dokumentacji związanej z pozyskiwaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej;

4. Wniosek o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej – krok po kroku – omówienie zawartości merytorycznej wniosku o dofinansowanie, analiza finansowa przychodów i kosztów prowadzonej działalności, wymagane załączniki.

5. Pytania i odpowiedzi.

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego (w załączeniu) i przesłanie go na adres mailowy: lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia o zakwalifikowaniu drogą e-mail. Ze względów bezpieczeństwa w szkoleniu może uczestniczyć maksimum 15 osób, a uczestnicy będą proszeni o zasłonienie ust i nosa maseczką ochronną.

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić. Szkolenie jest bezpłatne.

Kontakt: lpiczestochowa@arr.czestochowa.pl lub tel. 34 3605687, 34 3245075.

Informacja Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich prowadzonego przez ARR w Częstochowie 

Źródło: UM Częstochowy