Menu Zamknij

JUBILEUSZ 120 – LECIA CZĘSTOCHOWSKIEJ SPÓŁDZIELNI „SPOŁEM” PSS JEDNOŚĆ – GRATULUJEMY

W sobotę 19 stycznia br. w Filharmonii Częstochowskiej, Częstochowska Spółdzielnia SPOŁEM PSS Jedność świętowała swój zacny Jubileusz 120-lecia działalności.

Wśród zaproszonych osobistości gościli: przedstawiciele władz miasta, województwa, organizacje gospodarcze, zarządy – KZRSS , PSD i zaprzyjaźnionych spółdzielni Społem z całego kraju, przedstawiciele największych dostawców oraz wszyscy pracownicy. Podczas uroczystości zaprezentowano firm, który był podsumowaniem 120 lat historii spółdzielni, następnie Prezes Ryszard Jaśkowski w imieniu Krajowej Rady Spółdzielczej oraz Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Społem wręczył zarządowi i wyróżnionym pracownikom odznaczenia spółdzielcze.

Uroczystość uświetnił występ Marcin Wyrostek z zespołem w znakomitym koncercie. Na zakończenie Prezes Zarządu PSS Częstochowa Ryszard Buła zaprosił wszystkich gości na uroczysty bankiet.

Zarząd i Rada RIPH w Częstochowie składa Zarządowi, Radzie Nadzorczej oraz wszystkim Pracownikom „SPOŁEM” PSS Jedność w Częstochowie serdeczne gratulacje z okazji tak wzniosłego Jubileuszu. Życzymy Panu Prezesowi oraz wszystkim współpracownikom niesłabnącego zapału w realizacji dalszych zamierzeń, zasłużonej satysfakcji z dotychczasowych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zadowolenia w pracy z firmie z tradycjami.

W uroczystości Jubileuszu uczestniczyła Członek Zarządu RIPH w Częstochowie Pani Maria Widera, która w imieniu Zarządu, Rady Izby oraz całego środowiska gospodarczego przekazała na ręce Prezesa Zarządu SPOŁEM Ryszarda Buły pamiątkowy dyplom z podziękowaniem za ciężką pracę na rzecz rozwoju Częstochowskiej Spółdzielni.

Relacja z przebiegu uroczystości została opublikowana na stronach redakcji telewizji ORION. Zapraszam do obejrzenia. http://www.tvorion.pl/?action=show_news&idNews=26650