Menu Zamknij

JUBILEUSZOWA WIZYTA POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO I BODEŃSKIEGO

W Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II, odbyło się uroczyste spotkanie przedstawicieli powiatu częstochowskiego i powiatu bodeńskiego z Niemiec. To forma podsumowania dwudziestu lat współpracy między samorządami. Konferencja na temat 20-lecia partnerstwa powiatów, z udziałem gości i starostów: Krzysztofa Smeli i Lothara Wolfle odbyła się 7 września br.

Była to okazja podsumowująca działalności między powiatami. Współpraca przebiega na różnych obszarach: kultury, opieki społecznej, pomocy rodzinnej, edukacji, wymianie studyjnej młodzieży.

Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w Częstochowie reprezentował Wiceprezydent Rady RIPH w Częstochowie Pan Mariusz Włodarczyk.

W programie znalazło się zwiedzanie Muzeum Monet i Medali Jana Pawła II w Częstochowie.

Źródło: www.jp2muzeum.pl