Menu Zamknij

NOWELIZACJA PRZEPISÓW PODATKOWYCH DLA DZIAŁALNOŚCI E-COMMERCE OD 2023 ROKU

Resort finansów zakończył wstępne konsultacje w sprawie nowych przepisów prawa podatkowego dla działalności e-commerce które mają zacząć obowiązywać z początkiem 2023 roku. Głównym celem zmian w e-handlu ma być przeciwdziałanie szarej strefie i kontrola opłacania podatku VAT.

Planowane zmiany od 2023 roku

Pierwsza z planowanych zmian ma za zadanie uszczelnić rynek e-commerce. Unijna dyrektywa DAC7 nałoży nowe obowiązki na właścicieli internetowych platform, które umożliwiają handel i najem.
Portale takie jak Allegro czy Booking będą zobowiązane do prowadzenia wykazu sprzedawców oraz ich nieruchomości, które są wynajmowane na terenie całej UE. 

Rejestrowane będą także kwoty dokonywanych przez sprzedawców transakcji. Sprzedawcy będą natomiast musieli również być informowani o zakresie danych gromadzonych przez administratorów portali. Wprowadzenie wykazu ma na celu śledzenie dochodów uzyskiwanych przez sprzedających i najemców oraz sprawdzanie, czy wywiązują się z obowiązku opłacania podatku VAT. Rejestr będzie zawierał dochody sprzedawców uzyskane zarówno w Polsce, jak i za granicą. Administratorzy portali będą na wezwanie przedstawiać rejestr szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.


Zmiany dla dostawców usług płatniczych 

Nowe regulacje mają również za zadanie uszczelnić przepisy dotyczące dostawców usług płatniczych, w tym banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych czy agencji kredytowych. Od stycznia 2023 roku instytucje te będą miały obowiązek prowadzenia ewidencji płatności oraz gromadzenia informacji o sprzedawcach zajmujących się handlem transgranicznym.

Dostawcy usług płatniczych, np. popularny PayPal, będą musieli też zbierać i przechowywać dane wszystkich użytkowników, którzy dokonują co najmniej 25 transakcji w ciągu kwartału. W rejestrze znajdą się też informacje o wartości transakcji oraz odbiorcy płatności.

Prowadzenie ewidencji będzie obowiązkowe tylko dla transakcji transgranicznych, a wykazy będą aktualizowane raz na kwartał. Rejestry zostaną następnie przekazane szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz umieszczone w unijnym systemie CESOP, gdzie będą przechowywane przez 3 lata po zakończeniu danego roku podatkowego. Nowe regulacje dla dostawców usług płatniczych mają kontrolować, czy prowadzący handel w internecie rozliczają się z podatku VAT.

Zobowiązania platform e-commerce

Dodatkowo administratorzy portali umożliwiających handel czy najem przez internet będą zobligowani do:

  • dokładnej weryfikacji sprzedawców i dostosowania swoich systemów tak, aby prawidłowo pobierały dane wymagane w rejestrze
  • uzyskania numeru identyfikacyjnego na potrzeby prowadzonego rejestru;
  • stosowania się do przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO).

Administratorzy, którzy nie dostosują się do nowych przepisów, będą mogli otrzymać karę grzywny w wysokości od 100 tysięcy do 5 milionów złotych lub wykreślenie z rejestru podatników VAT.

Wprowadzenie znowelizowanych przepisów wymusiły dwie unijne dyrektywy – 2021/514 zwana także DAC7, dotycząca platform e-commerce oraz dyrektywa 2020/284, która wprowadza zmiany dla dostawców usług płatniczych. 

Źródło: www.bizin.pl