Menu Zamknij

KIEDY NALEŻY STOSOWAĆ OZNACZENIE WEW W JPK_V7?

Szanowni Państwo,
Wraz z wprowadzeniem nowej struktury JPK_V7, przedsiębiorcy zostali  zobowiązani do stosowania dodatkowych oznaczeń dla dokumentów księgowych. Jednym z nich jest oznaczenie WEW, które używane jest tylko w szczególnie określonych przypadkach. 

Kiedy stosować oznaczenie WEW?

Oznaczenie WEW stosuje się w dokumentach wewnętrznych innych niż faktury, na podstawie których następuje zmiana podstawy opodatkowania w VAT in plus lub in minus.
Symbol ten może być stosowany zarówno w przypadku dokumentów sprzedaży jak również zakupu.
Zgodnie z objaśnieniami Ministerstwa Finansów oznaczenie WEW stosowane jest na przykład w sytuacji:

  • wycofania towarów na cele osobiste podatnika;
  • sprzedaży bezrachunkowej;
  • sprzedaży zwolnionej, dla której nie wystawiono faktury.
  • rocznej korekty podatku naliczonego w przypadku prowadzenia sprzedaży mieszanej;

Kiedy nie stosować oznaczenia WEW?

Przedsiębiorcami, którzy nie muszą stosować symbolu WEW są podatnicy zwolnieni z VAT, ponieważ nie składają oni pliku JPK_V7. Oznacza to, że pomimo prowadzenia np. sprzedaży bezrachunkowej lub wycofania towarów na potrzeby prywatne, nie wprowadzają dodatkowego oznaczenia transakcji jako WEW.
Ustawodawca wskazał również, że pomimo spoczywającego na nabywcy (czynnym podatniku VAT) obowiązku rozliczenia podatku z tytułu transakcji wewnątrzwspólnotowych takich jak WNT czy import usług, podstawą zapisów w ewidencjach jest dokument zakupu. Wobec tego nie stosuje się w tym wypadku oznaczenia WEW. Natomiast jeżeli podatnik dokonał wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, ale przed upływem 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce dostawa towarów, nie otrzymał faktury będącej podstawą rozliczenia podatku VAT, sporządza dokument wewnętrzny opodatkowania, który musi posiadać oznaczenie WEW. Dodatkowo w sytuacji gdy przedsiębiorca zdecyduje się na skorzystanie z tzw. ulgi na złe długi, zobowiązany jest dokonać odpowiednich zapisów w rejestrze VAT. Wpis taki jest sporządzany na podstawie faktury, której dotyczy ulga, zatem nie sporządza się uzupełniających dokumentów wewnętrznych, a tym samym wpis taki nie będzie posiadał oznaczenia WEW.

Źródło; www.bizin.pl