Menu Zamknij

NOWE LIMITY W TRANSAKCJACH GOTÓWKOWYCH OD 1 STYCZNIA 2024 ROKU

Szanowni Państwo,
Wraz z początkiem 2024 roku zmianie ulegnie limit płatności gotówkowych dla przedsiębiorców z 15 000 do 8 000 złotych. Zostanie również wprowadzony limit do 20 000 złotych dla płatności gotówkowych dla konsumentów
w transakcjach z przedsiębiorcami.
Powyżej tych limitów trzeba będzie dokonywać płatności bezgotówkowych za pośrednictwem rachunków płatniczych. 

Limit płatności gotówką dla przedsiębiorców w 2022 roku

Aktualnie limit transakcji gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami wynosi 15 000 zł. Wynika to z art. 19 ustawy z 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców.

Nowy limit płatności gotówką dla przedsiębiorców 

Na podstawie ustawy z 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zmianie ulega limit płatności gotówką dla przedsiębiorcy z 15 000 zł do 8000 zł. Zmiana ta oznacza, że obowiązek stosowania płatności bezgotówkowych  w transakcjach między przedsiębiorcami będzie istniał już przy transakcjach przekraczających 15 000 zł. Zmiany polegające na obniżeniu limitu płatności gotówkowych, dokonywanych pomiędzy przedsiębiorcami z 15 000 zł do 8 000 zł na celu popularyzację obrotu bezgotówkowego które jest narzędziem w zwalczaniu szarej strefy, w tym w przeciwdziałaniu tzw. praniu brudnych pieniędzy.

Źródło; www.bizin.pl