Menu Zamknij

KIEDY PRZEDSIĘBIORCA MUSI MIEĆ ADRES DO E-DORĘCZEŃ?

Kiedy przedsiębiorca musi mieć skrzynkę do e-Doręczeń? To pytanie zadają sobie aktualnie obecni oraz przyszli przedsiębiorcy. Otóż termin na wdrożenie e-Doręczeń uzależniony jest od daty rejestracji firmy w CEIDG albo w KRS. Warto wiedzieć kiedy ten obowiązek nastąpi.

Na czym polegają e-Doręczenia?

Wyjaśnijmy, że e-Doręczenia to usługa, która umożliwia wysyłkę, odbiór i przechowywanie korespondencji online. Od zwykłej poczty elektronicznej różni się tym, że jest to tak zwana usługa zaufania, a więc gwarantuje bezpieczeństwo i pewność skutków prawnych. Wiadomość wysłana z adresu do e-Doręczeń ma taki skutek prawny jak list polecony za potwierdzeniem odbioru.

Usługę e-Doręczeń świadczą wyłącznie dostawcy usług zaufania: Poczta Polska S.A., jako dostawca publiczny oraz komercyjni dostawcy niepubliczni, wpisani do rejestru prowadzonego przez ministra właściwego ds. cyfryzacji.

Czy e-Doręczenia są obowiązkowe?

Skrzynkę do e-Doręczeń muszą mieć przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG i w KRS. Poza firmami jednoosobowymi i spółkami, adres do e-Doręczeń muszą również mieć inne podmioty niepubliczne wpisane do KRS, na przykład fundacje i stowarzyszenia.

Obowiązkowo z e-Doręczeń muszą korzystać także przedstawiciele niektórych zawodów zaufania publicznego. Dotyczy to: adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, doradcy restrukturyzacyjnego, rzecznika patentowego, notariusza.

Uwaga! Przedstawiciele zawodów zaufania publicznego, będą zobowiązani do posługiwania się e-Doręczeniami już od 1 października 2024 roku.

Dodatkowo, do 2029 roku wszystkie podmioty publiczne, jednostki samorządu terytorialnego, a także sądy będą musiały prowadzić korespondencję urzędową poprzez e-Doręczenia. Natomiast administracja publiczna, urzędy centralne (w tym ZUS i KRUS) i jednostki samorządu terytorialnego zaczną posługiwać się e-Doręczeniami już 1 października 2024 roku.

Kiedy trzeba mieć adres do e-Doręczeń?

W przypadku przedsiębiorców, termin na wdrożenie e-Doręczeń, zależy od daty rejestracji w CEIDG albo w KRS, czyli:

  • firmy, które będą rejestrować działalność w CEIDG od 1 stycznia 2025 roku, a w KRS od 1 października 2024 roku, założą skrzynki do e-Doręczeń podczas rejestracji;
  • firmy, które zarejestrowały lub zarejestrują działalność w CEIDG do 31 grudnia 2024 roku, muszą mieć adres do e- Doręczeń do 30 września 2026 roku;
  • firmy, które zarejestrowały lub zarejestrują działalność w KRS do 30 września 2024 roku, muszą mieć adres do e-Doręczeń od 1 stycznia 2025 roku.

Nawet jeśli przepisy dają ci sporo czasu na założenie adresu do e-Doręczeń, złóż wniosek odpowiednio wcześniej. Utworzenie adresu i skrzynki do e-Doręczeń może potrwać kilka dni.

CEIDGKiedy trzeba mieć adres do e-Doręczeń?Jak to zrobić?
przedsiębiorcy zarejestrowani do 31.12.2024do 30.09.2026we wniosku o założenie adresu do e-Doręczeńwe wniosku o zmianę wpisu w CEIDG (od 1.07.2025 do 30.09.2026)
przedsiębiorcy rejestrujący się od 1.01.2025od 1.01.2025we wniosku o rejestrację firmy w CEIDG (od 1.01.2025)

Uwaga! Przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG będą mogli składać wnioski o utworzenie adresu do e-Doręczeń we wniosku o zmianę wpisu w CEIDG już od 1 października 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku.

KRSKiedy trzeba mieć adres do e-Doręczeń?Jak to zrobić?
przedsiębiorcy zarejestrowani przed 1.10.2024do 1.01.2025we wniosku o założenie adresu do e-Doręczeń
przedsiębiorcy (spółki) rejestrujący się od 1.10.2024od 1.10.2024poprzez serwis Ministerstwa Sprawiedliwości

Jak zrobić e-Doręczenia?

Firmy mogą składać wnioski o utworzenie adresu do e-Doręczeń przez Biznes.gov. Po aktywacji adresu, firma korzysta ze skrzynki do e-Doręczeń w Koncie Przedsiębiorcy.

Adres do e-Doręczeń można tam założyć dla: przedsiębiorcy zarejestrowanego w CEIDG, spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki partnerskiej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjnej, prostej spółki akcyjnej, spółki europejskiej, spółdzielni, spółdzielni europejskiej, samorządu zawodowego podmiotów gospodarczych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych, głównego oddziału zagranicznego zakładu reasekuracji, głównego oddziału zagranicznego zakładu ubezpieczeń, innej osoby prawnej wykonującej działalność gospodarczą, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, oddziału zagranicznego przedsiębiorcy.

Natomiast, przedstawiciele zawodu zaufania publicznego mogą utworzyć adres do e-Doręczeń składając wniosek za pośrednictwem e-usługi na stronie gov.pl. Przedstawiciele zawodów zaufania korzystają ze skrzynki do e-Doręczeń na mObywatel.gov.pl lub edoreczenia.gov.pl.

Źródło: na podstawie informacji z Biznes.gov.pl