Menu Zamknij

KOLEJNE BRANŻE ZOBLIGOWANE DO POSIADANIA KASY ONLINE

Już od 1 lipca obowiązek posiadania kas online obejmie lekarzy, dentystów, prawników, budowlańców, salony kosmetyczne i fryzjerskie oraz kluby fitness. To kolejne branże zobligowane do wprowadzenia kasy online.

Na zakup kasy online przysługuje ulga. Można też napisać wniosek o odroczenie terminu wymiany kasy zwykłej na online.

Nowe branże z kasą online

Kasy online to nowa generacja kas, które są połączone z Internetem i przesyłają dane do Centralnego Repozytorium Kas prowadzonego przez Krajową Administrację Skarbową. Systematycznie od roku wprowadzany jest obowiązek wymiany kas zwykłych na online w kolejnych branżach – zaczęło się od stacji paliw, mechaników samochodowych, w styczniu dołączyli do nich przedsiębiorcy z branży gastronomicznej i hotelarskiej oraz sprzedawcy węgla. Od 1 lipca 2021 kasy online muszą mieć firmy rejestrujące przychód za usługi kosmetyczne, fryzjerskie, budowlane, prawnicze, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów oraz związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej, jednak wyłącznie w zakresie karnetów wstępu. Te branże miały już od stycznia wprowadzać kasy online, ale z racji pandemii przeniesiono termin na lipiec. Mimo apeli przedsiębiorców, nie zdecydowano się przesunąć go ponownie.

Ulga na kasę fiskalną

Zakup kasy online to wydatek około 1000 zł. Można większą część wydatków odzyskać dzięki uldze – do 90% ceny netto urządzenia, ale nie więcej niż 700 zł. Wybrana kasa online powinna być zatwierdzona przez prezesa Głównego Urzędu Miar. Właściciel firmy musi zawrzeć umowę z serwisantem kas o odpowiednich uprawnieniach oraz zapewnić połączenie z Internetem, a sama instalacja i fiskalizacja powinna być przeprowadzona w obecności serwisanta.

Odroczenie terminu

Przedsiębiorcy znajdujący się w trudnej sytuacji z racji pandemii koronawirusa mogą wnioskować do naczelnika właściwego urzędu skarbowego o odroczenie terminu obowiązku instalacji kasy online. Decyzja zależy od urzędu i indywidualnej oceny sytuacji podatnika. Wniosek należy złożyć do końca czerwca 2021 roku, zatem przed terminem obowiązywania kas online w nowych branżach.

Zwolnienia z obowiązku posiadania kasy online

Wśród wymienionych branż są przedsiębiorcy, którzy są zwolnieni z obowiązku wprowadzenia kasy online, a także w ogóle z posiadania kasy fiskalnej. Należą do nich prawnicy oraz lekarze świadczący usługi online, czyli wyłącznie zdalnie np. telefonicznie, mailowo czy przez platformy www. Warunkiem jest otrzymywanie zapłaty w całości za pośrednictwem banku, poczty lub SKOK-u. Niestety, w kontekście wymienionych branż praktycznie nie ma możliwości zwolnienia z obowiązku instalacji kasy online z uwagi na niski obrót. Zwolnienie dotyczy przedsiębiorców z obrotem mniejszym niż 20 tys. zł rocznie, ale na liście wykluczenia są właśnie fryzjerzy, kosmetyczki, lekarze oraz prawnicy (z wyłączeniem notariuszy). Bez względu zatem na obrót, przedsiębiorcy z tych branż muszą od lipca zainstalować kasy online.

Źródło: www.mala-firma.pl