Menu Zamknij

PAMIĄTKOWA MONOGRAFIA 800-LECIA MIASTA CZĘSTOCHOWY – ZAPRASZAMY DO ZAKUPU UNIKATOWYCH EGZEMPLARZY !!!

Szanowni Państwo,
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie pragnąc uhonorować Jubileusz 800-lecia powstania Miasta Częstochowy wydała historyczną Monografię z tej okazji pn. „Od przeszłości do teraźniejszości – Historia Miasta Częstochowy i Regionu”.

Monografia jest poświęcona Miastu Częstochowa i jej otoczeniu w rysie historycznym i współczesnym ze szczególną troską odnoszącą się do rozwoju gospodarczego, kulturowego i społecznego. Poprzedzający zamiar wydania Monografii odnosił się z pewnym pietyzmem do zawarcia w swojej treści wszystkich tych, którzy składali się na tą 800-letnią historię kultywując dorobek pokoleń, a jednocześnie widząc doskonałą perspektywę dla kreatywnego rozwoju Miasta Częstochowy i Regionu. Ze szczególną troską odnieśliśmy się do zaprezentowania instytucji, organizacji, przedsiębiorstw, które na rzecz dobra i rozwoju przemysłowego, naukowego, kulturowego, społecznego, pielgrzymkowego złożyły się na zawartość treści opracowanej Monografii. Z racji współpracy, wspólnego zaangażowania są symbolem kreatywności i wspólnych działań. Pragniemy oddać w Państwa ręce, przedsiębiorców, instytucji samorządu terytorialnego, szkół, różnych organizacji, mieszkańców Częstochowy i Regionu tę Monografię jako pamiątkę, której nieprzeciętna zawartość przekazuje pełen rys historyczny i dla kolejnych pokoleń będzie źródłem wiedzy o współczesności i latach minionych.

Zachęcamy Państwa do nabycia unikatowego wydania Monografii, które będzie pamiątką na długie lata dla każdego mieszkańca Miasta Częstochowy i Regionu. Liczymy, iż nie jesteście Państwo obojętni na historię Miasta, a prezentowane przez Izbę wyjątkowe i symboliczne wydanie Monografii 800-lecia będzie poszukiwanym „białym krukiem” w kolejnych latach. Koszt nabycia Monografii jest bardzo niewielki i pamiątkowe wydanie może być zarówno pamiątką jak i prezentem dla naszych bliskich.

Wszystkich Państwa zainteresowanych zakupem Monografii zapraszamy do kontaktu z Biurem naszej Izby tel. 34 344 82 58, adres Al. NMP 24 lok. 5 w Częstochowie.