Menu Zamknij

KOMITET DS. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH KIG – PROŚBA O WYRAŻENIE OPINII.

Szanowni Państwo! Komitetu ds. Ochrony Danych Osobowych podjął pracę na rzecz dokonania oceny wdrażania i przestrzegania przez podmioty gospodarcze przepisów ochrony danych osobowych. W dniu 25 maja minęła 1 rocznica obowiązywania przepisów Rozporządzenia PE i R 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Przetwarzając dane osobowe należy przestrzegać przepisów ustawy o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. oraz obowiązującej od 4 maja 2019 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z stosowania Rozporządzenia 2016/679.

Odpowiednio zgodnie z przepisami wdrożenie przez podmioty gospodarcze przepisów ochrony danych osobowych napotyka na wiele trudności. Szczególnie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa napotykają na szereg barier w codziennym prowadzeniu działalności. Ustawodawca UE w motywie 13 Rozporządzenia (RODO) zachęca instytucje i organy Unii, państwa członkowskie i ich organy nadzorcze, by stosując Rozporządzenie, uwzględniały szczególne potrzeby mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Komitet pracuje regularnie nad rozwiązywaniem problemów związanych ze stosowaniem przepisów ochrony danych osobowych. W związku z powyższym Komitet podjął prace nad wypracowaniem ulg i ograniczeń w obowiązkach związanych ze stosowaniem przepisów ochrony danych osobowych. Działania realizowane są we współpracy z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorstw Adamem Abramowiczem. 

W związku z prowadzonymi pracami Komitetu zwracamy Państwa opinie i wskazanie:
– najważniejszych problemów związanych ze stosowaniem i wdrażaniem przepisów RODO,
– zagadnień, jak i niejasności które winny być wyjaśnione przez Organ Nadzoru czy Europejską Radę Ochrony Danych Osobowych,
– propozycji ulg w stosowanych przepisach ochrony danych osobowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,

Dzięki Państwa opinią będziemy mogli przygotować wspólne stanowisko, które następnie przekażemy do Komitetu ds. Ochrony Danych Osobowych, który wypracowane propozycje przedsiębiorców będzie mógł przedstawić Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Na wszystkie Państwa sugestie i uwagi czekamy do 19 czerwca 2019 r. Prosimy o ich przesłanie na adres e-mail: izba@riph.czest.pl