Menu Zamknij

KONKURS „MIKROPRZEDSIĘBIORCA ROKU” 2018

Szanowni Państwo,

ruszyła kolejna edycja Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku, skierowanego do mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających nie więcej niż 10 pracowników oraz o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro. Celem Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2018 jest promocja nowoczesnych inicjatyw, które wyróżnia nie tylko efektywność, ale również zaangażowanie i społeczna odpowiedzialność.

Po raz czternasty przedsiębiorcy zarządzający najmniejszymi firmami mają szansę zaprezentować swoje osiągnięcia i zdobyć główną nagrodę – 40 tys. złotych. Poza nagrodą główną Kapituła Konkursu przyzna cztery wyróżnienia w kategoriach:

  • Start – dla  najmłodszych mikroprzedsiębiorstw, 

  • Progres – dla firm „wieku średniego”, 

  • Senior – dla firm działających na rynku najdłużej oraz 

  • Młody biznes – dla mikroprzedsiębiorstw prowadzonych przez osoby poniżej 30. roku życia.

Ponadto planowane jest8 specjalnych wyróżnieńdla firm, które zdaniem Kapituły konkursu najefektywniej rozwijają się w różnych regionach Polski. Dzięki temukonkurs będzie również stanowił promocję lokalnych liderów biznesu.

Zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 19 grudnia 2018 r. poprzez stronę:  www.mikroprzedsiebiorcaroku.com

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU.