Menu Zamknij

KONSULTACJE POLSKIEGO ŁADU.

Konsultacje Polskiego Ładu.

Szanowni Państwo.

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt określany przez rząd jako Niskie Podatki.
Jest to nowelizacja Polskiego Ładu w obszarze podatków.

Strona rządowa wyznaczyła bardzo krótki czas na zgłaszanie uwag – do 2 kwietnia 2022 roku (najbliższa sobota). W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie Państwa uwag do projektu do Biura Polityki Gospodarczej KIG, na adres bpg@kig.pl do 1 kwietnia (piątek).


Zgodnie z deklaracją strony rządowej, uwagi mogą dotyczyć nie tylko zaproponowanych rozwiązań, ale również innych regulacji z pierwotnej wersji Polskiego Ładu. Jeżeli z perspektywy działalności Państwa Członków widzicie potrzebę wprowadzenia innych zmian niż zaproponowane przez rząd, również prosimy o ich przesłanie, jeżeli to możliwe z krótkim merytorycznym opisem wpływu propozycji na warunki prowadzenia działalności gospodarczej.

Treść projektu wraz z prezentacją przygotowaną przez rząd przesyłamy Państwu w załączeniu. Jednocześnie tekst projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (numer druku UD347) jest dostępny na stronie RCL.