Menu Zamknij

ZAGRANICZNA MISJA GOSPODARCZA DO WŁOCH.

Zagraniczna misja gospodarcza do Włoch.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Fundusz Górnośląski S.A. wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego ogłasza nabór do udziału przedsiębiorstw z województwa śląskiego w Zagranicznej Misji Gospodarczej do Włoch, w terminie 09-13 maja 2022 r.  

W ramach misji uczestnicy będą mieli okazję nawiązać nowe kontakty biznesowe z przedsiębiorcami z Włoch i pogłębić swoją wiedzę o rynku włoskim.

Misja jest organizowana w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.

Dlaczego Włochy?

Włochy są jednym z najbardziej uprzemysłowionych państw świata i czwartą gospodarką Europy, znajdują się również na czwartym miejscu pod względem światowego importu. Największe znaczenie dla włoskiego handlu mają północne Włochy z Lombardią na czele. To właśnie  Mediolan, będący stolicą Lombardii oraz Turyn, stolica Piemontu – najbardziej uprzemysłowionego regionu Włoch, będą stanowić cele misji gospodarczej.

Organizowana przez Fundusz Górnośląski S. A. misja jest okazją do rozpoczęcia działalności eksportowej we Włoszech, w których obecnie import opiera się przede wszystkim na branży farmaceutycznej i motoryzacyjnej.

Dla kogo?

Misja adresowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mających siedzibę na terenie województwa śląskiego lub mających oddział i prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego, których profil działalności związany jest z branżami:  medycyną i farmacją, automotive i elektromobilnością, IT/ICT, przemysłem 4.0, wchodzącymi w skład regionalnych inteligentnych/międzysektorowych specjalizacji województwa śląskiego.

Co w ramach Misji?

Kompleksowa organizacja Zagranicznej Misji Gospodarczej – zagwarantowanie przez organizatora transportu, zakwaterowania oraz usługi tłumaczeniowej.

Spotkania B2B oraz B2G – spotkania z potencjalnymi kontrahentami z Włoch, przedstawicielami instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych oraz podmiotami działającymi w wyżej wymienionych branżach.

Program pobytu i agenda spotkań przygotowywane są we współpracy z naszymi partnerami oraz instytucjami otoczenia biznesu w Mediolanie i Turynie. O dalszych szczegółach programu misji poinformujemy firmy wyłonione podczas rekrutacji.

Udział w misji jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej (w ramach pomocy de minimis).

Jak się zgłosić?

Nabór prowadzony jest w oparciu o „Regulamin naboru przedsiębiorstw na zagraniczne misje gospodarcze organizowane przez Fundusz Górnośląski S.A.”. Pełna treść Regulaminu wraz z załącznikami dostępna poniżej:

Załączniki

Regulamin naboru przedsiębiorstw na zagraniczne misje gospodarcze organizowane przez Fundusz Górnośląski S.A.

Załącznik nr 1 – Formularz deklaracji uczestnictwa
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis
Załącznik nr 3 – Formularz de minimis
Załącznik nr 4 – Porozumienie dot. udziału w misji

Dokumenty zgłoszeniowe należy odesłać na adres:: internacjonalizacja@fgsa.pl

Termin składania dokumentów: 4 kwietnia 2022 r. godz. 12:00.

W wyniku naboru wyłonionych zostanie 6 przedsiębiorstw. W ramach projektu finansowany jest udział wyłącznie jednego przedstawiciela każdego wybranego przedsiębiorstwa.

Kontakt do organizatora:

Wydział Współpracy Zagranicznej

internacjonalizacja@fgsa.pl

tel. +48 327 233 110

kom. +48 511 000 209