Menu Zamknij

KONSULTACJE RMSP – PROJEKT ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI W SPRAWIE PODSTAW PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO, NR 17E

Szanowni Państwo,
Projekt rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego, numer z wykazu: 17 E

W projekcie określa się podstawy programowe kształcenia w następujących zawodach szkolnictwa branżowego:
a) podolog,
b) technik dekarstwa,
c) technik robotyk,
d) technik stylista;
e) opiekun medyczny.

Ponadto w projekcie określa się nowe dodatkowe umiejętności zawodowe, pn. „Serwisowanie opon pojazdów silnikowych” oraz „Prowadzenie przedsiębiorstwa rolnego zgodnie z zasadami nowoczesnego zarządzania”.

Projekt dostępny jest pod linkiem https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12343210

Nadsyłanie uwag, komentarzy i wniosków możliwe jest do dnia 26 lutego br.