Menu Zamknij

KONSULTACJE RMSP – PROPOZYCJE W ZAKRESIE KWOT WOLNYCH OD POTRĄCEŃ

Szanowni Państwo,
w związku z zamieszczonym poniżej pismem z Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczącym rozwiązań w zakresie zróżnicowania kwoty wolnej od egzekucji ze świadczeń emerytalno-rentowych i z wynagrodzenia za pracę, oraz w związku z otrzymaną informacją z Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zwracam się do Państwa z prośbą o przesyłanie ewentualnych opinii i propozycji dotyczących powyższej sprawy w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 18 marca 2020 r. na adres e-mail: izba@riph.eu.

Po otrzymaniu Państwa opinii i propozycji prześlemy wspólnie wypracowane stanowisko do Biura Rzecznika.

W załączeniu przekazujemy link do pisma z Ministerstwa Sprawiedliwości: – https://mcusercontent.com/9e87b121aa9d3f38986ffffd2/files/a6849b0b-8d04-48a1-b627-16119b22feba/MS_pismo_w_sprawie_kwoty_wolnej_od_potrąceń.pdf