Menu Zamknij

ZESPÓŁ ROBOCZY DS. FRANCZYZY – RADA PRZEDSIĘBIORCÓW

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że do Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wpłynęły głosy przedsiębiorców o potrzebie powołania w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP Zespołu Roboczego zajmującego się sprawami franczyzy. 

W związku z powyższym Biuro Rzecznika rozważa powołanie takiego Zespołu. Wszystkich Państwa zainteresowanych udziałem w jego pracach prosimy o przesłane informacji do Biura RIPH w Częstochowie na adres e-mail: izba@riph.eu do dnia 17 marca br. wówczas zgłosimy Państwa do udziału w pracach Zespołu.