Menu Zamknij

KONTO PRZEDSIĘBIORCY ZASTĄPIŁO KONTO W CEIDG. ZMIANA W SKŁADANIU WNIOSKÓW

Od 13 grudnia niemożliwe jest składanie wniosków do CEIDG przez ceidg.gov.pl. W celu złożenia wniosku należy skorzystać z Konta Przedsiębiorcy na stronie biznes.gov.pl.

Na Konto Przedsiębiorcy można zalogować się przy użyciu Profilu Zaufanego bądź e-dowodu. Jest też opcja logowania mailem, ale ona ma wiele minusów. Po zalogowaniu się na konto na przedsiębiorcę zamiast elektronicznego formularza CEIDG-1 czeka kreator wniosku. Oprócz tego dobra wiadomość jest taka, że za pomocą Konta Przedsiębiorcy składa się nie tylko wnioski do CEIDG, można załatwić też wiele innych spraw urzędowych.

Logowanie na Konto Przedsiębiorcy

Od 13 grudnia aby złożyć wniosek do CEIDG konieczne jest wejście na stronę biznes.gov.pl. Zakładka Konto Przedsiębiorcy jest widoczna po wejściu na stronę, znajduje się w górnej części, obok Informacji i Katalogu Usług. Złożenie wniosku do CEIDG wiąże się z koniecznością zalogowania przy użyciu Profilu Zaufanego bądź e-dowodu (Login.gov.pl). Za pośrednictwem Login.gov.pl można zalogować się do różnych portali administracji publicznej i załatwić sprawy w wielu urzędach online.
Jest opcja zalogowania się na konto biznes.gov.pl przez mail, natomiast wówczas jest jedynie dostęp do spraw z obrębu tego serwisu, w wersji okrojonej. Logując się mailem nie da się sprawdzić danych swojej firmy wpisanych w CEIDG, nie ma możliwości edycji wpisu oraz wykonania innych czynności, jak choćby zarządzanie pełnomocnictwami.

Znikło konto na ceidg.gov.pl

Po 13 grudnia niemożliwe jest zalogowanie do konta na ceidg.gov.pl. Wszystkie jego funkcje przejęło Konto Przedsiębiorcy. Co ważne, dane dotyczące firmy, historia wpisu do CEIDG oraz złożone wnioski są przeniesione na nowe konto.
Nie ma już możliwości skorzystania z elektronicznego formularza CEIDG-1. W zamian za to jest kreator, który zadaje pytania, a na podstawie odpowiedzi generuje właściwy wniosek.

Jakie sprawy załatwia się przez Konto Przedsiębiorcy?

Oprócz możliwości pobrania zaświadczenia o wpisie do CEIDG, sprawdzenia swojego wpisu oraz złożenia wniosków, przedsiębiorca:

  • zmieni dane swojej działalności w CEIDG,
  • zawiesi, wznowi albo zamknie działalność,
  • dopisze pełnomocnika, prokurenta (zarządza pełnomocnictwami),
  • sprawdzi złożone wnioski i otrzymane z urzędów odpowiedzi (informacja o załatwieniu sprawy bądź konieczności poprawienia błędów).

Generalnie konto na biznes.gov.pl jest dla przedsiębiorcy takim centrum zarządzania danymi firmy oraz komunikacji z urzędami. Ma być szybciej i wygodniej.

Źródło: www.mala-firma.pl