Menu Zamknij

KONTROLA PODATNIKÓW W 2022 I 2023 ROKU NA SKUTEK POLSKIEGO ŁADU

Szanowni Państwo,
Polski Ład wprowadza dużą liczbę nowości lub modyfikacji istniejących przepisów prawa podatkowego.
Jednak nowości lub zmiany odnoszą się nie tylko do ustaw podatkowych.
Część nowych przepisów zawartych jest w Ordynacji podatkowej, w ustawie o Krajowej Administracji Skarbowej, a nawet w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i innych.
Jedną z tych zmian jest wprowadzenie nowych narzędzi kontrolnych wobec podatników prowadzących działalność gospodarczą.
Na czym polega istota ich działania?

Jaki jest ich przebieg?
Na co powinien uważać przedsiębiorca?
W niniejszej publikacji zaprezentowano jak będzie wyglądać kontrola podatników przy zastosowaniu najpopularniejszych narzędzi kontrolnych!

Czym jest nabycie sprawdzające?

Jedną z form kontroli wprowadzonych w Polskim Ładzie od
1 stycznia 2022 roku jest nabycie sprawdzające.
Polega ono na zakupie przez kontrolującego urzędnika towarów lub usług i zweryfikowaniu, czy w trakcie i po dokonaniu transakcji sprzedawca (lub osoba przez niego upoważniona) wykonuje wszystkie obowiązki formalne – dokumentacyjne wynikające z przepisów prawa podatkowego, a konkretnie rejestracja transakcji na kasie rejestrującej czy wydanie paragonu fiskalnego.

Urzędnik powołany do przeprowadzenia nabycia sprawdzającego może być:

  • funkcjonariuszem pełniącym służbę w urzędzie celnym,
  • osobą zatrudnioną w jednostce organizacyjnej KAS wykonującą czynności służbowe w jednostce organizacyjnej (kontroler z urzędu skarbowego lub celno-skarbowego).

Urzędnik ten udaje się do miejsca dokonywania sprzedaży towarów lub usług przez podatnika. Jednakże miejsce kontroli obejmuje wyłącznie terytorium RP.

Należy zaznaczyć, że urzędnik dokonujący nabycia sprawdzającego nie legitymuje się, ani nie przedstawia ważnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli przed zrealizowaniem transakcji.
Jednakże ma on prawo do legitymowania sprzedawcy (lub osoby upoważnionej) już w trakcie realizacji transakcji.

Dopiero po zakończeniu transakcji urzędnik kontrolujący informuje sprzedawcę o dokonaniu nabycia sprawdzającego,
natomiast sprzedawca ma prawo wtedy do poproszenia urzędnika od pokazanie legitymacji i upoważnienia do przeprowadzenia nabycia kontrolnego.

Zakupiony przez urzędnika towar w ramach nabycia sprawdzającego pozostaje własnością państwową. Wyjątkiem jest sytuacja, w której urzędnik zwraca towar wraz z paragonem.

Nabycie sprawdzające w praktyce

W toku nabycia sprawdzającego kontroler z urzędu nabywa towar lub usługę, dokonuje płatności za zakup i oczekuje potwierdzenia zakupu (paragonu). Sprzedawca nie będzie wiedział, że to kontroler. Jeżeli wszystko przebiegnie prawidłowo, kontroler zwróci od razu towar wraz z paragonem.


Wyjątkiem od tej sytuacji jest:

  • zakup przez urzędnika towaru jednorazowej sprzedaży (np. lody),
  • przedmiotem nabycia sprawdzającego jest usługa,
  • towar i (lub) paragon stanowi w ocenie urzędnika dowód popełnienia przestępstwa lub dowód w postępowaniu kontrolnym (stwierdzający nieprawidłowe postępowanie sprzedawcy w trakcie nabycia sprawdzającego),
  • sprzedawca nie wyrazi zgody na zwrot towaru i przyjęcie należności

Źródło: www.poradnikprzedsiebiorcy.pl