Menu Zamknij

KTO MUSI STOSOWAĆ KASĘ FISKALNĄ OD 2021 ROKU?

Wraz z początkiem 2021 roku obowiązek stosowania kas fiskalnych zaczął obowiązywać dla nowych grup przedsiębiorców. 

Dla kogo kasa fiskalna

O tym, kogo obowiązuje kasa fiskalna można przeczytać w §4 Rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Są to między innymi dostawy:

 • gazu płynnego
 • części do silników 
 • silników do napędu pojazdów i motocykli 
 • nadwozi do pojazdów silnikowych 
 • przyczep i naczep
 • kontenerów
 • części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego 
 • części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli)
 • silników spalinowych tłokowych wewnętrznego spalania w rodzaju stosowanych w motocyklach 
 • komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych 
 • sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego 
 • wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 • zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych
 • wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych
 • wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na kod CN, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów
 • perfum i wód toaletowych, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów

Obowiązek rejestracji zdarzeń za pomocą kasy fiskalnej dotyczy również wybranych usług:

 • przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 15 i 16 załącznika do rozporządzenia
 • przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami
 • naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania)
 • w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów
 • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 48 załącznika do rozporządzenia
 • prawniczych, z wyłączeniem usług określonych w poz. 27 załącznika do rozporządzenia
 • doradztwa podatkowego
 • związanych z wyżywieniem wyłącznie: świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
 • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych
 • kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe
 • związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne

Kasa fiskalna – limity bez zmian

Limit obrotu do kasy na mocy aktualnie obowiązującego rozporządzenia nie uległ zmianie. Zgodnie z generalną zasadą dla wszystkich podatników, którzy prowadzą sprzedaż towarów i usług na rzecz osób fizycznych kasa fiskalna jest obowiązkowa, jeżeli obroty na ich rzecz przekroczą 20 000 zł. Do limitu nie zalicza się takich czynności jak sprzedaż:

 • nieruchomości
 • środków trwałych
 • wartości prawnych i niematerialnych

Zwolnienia przedmiotowe z obowiązku posiadania kasy

Rozporządzenie wyszczególnia podatników, którzy nie muszą przestrzegać limitu 20 000 zł jeśli dokonują czynności przedmiotowo zwolnione z kasy rejestrującej wymienione w załączniku omawianego rozporządzenia. Podatnicy, którzy jeszcze nie muszą myśleć o zakupie kas fiskalnych, to między innymi:

 • prowadzący czynności notarialne
 • oferujący usługi usługi telekomunikacyjne (również art. 2 ust. 25a ustawy o VAT)
 • świadczący usługi elektroniczne, którzy równocześnie oferują usługi telekomunikacyjne (o których mowa w art. 2 pkt 26 ustawy o VAT)
 • oferujący usługi ubezpieczeniowe i finansowe
 • oferujący usługi związane z obsługą rynku nieruchomości, jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą
 • prowadzący sprzedaż wysyłkową – jednak tylko w wypadku, kiedy dostawa odbędzie się kurierem lub za pomocą poczty, zapłata zostanie przelana na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła dostawa i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Pełen wykaz czynności jak zostało wspomniane znajduje się w załączniku do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Źródło: www.bizin.pl