Menu Zamknij

KWOTA WOLNA OD PODATKU W 2022 ROKU

Kwota wolna od podatku. W ramach Polskiego Ładu ustawodawca proponuje podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Zmiana ma wejść w życie od 2022 roku.

Kwota wolna od podatku 2022

Polski Ład zakłada podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku dla podatników obliczających podatek według skali podatkowej.

Takie rozwiązanie zawiera rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 8 września 2021 r., nad którym obecnie trwają prace w Sejmie.

Zgodnie z propozycją, już od 2022 roku ma nastąpić podwyższenie kwoty wolnej od podatku do poziomu 30 000 zł, poprzez podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5 100 zł (30 000 zł x 17% minus 5 100 zł = 0 zł).

Po zmianie kwota zmniejszająca podatek nie będzie już miała degresywnego charakteru (nie będzie malała wraz ze wzrostem dochodów) oraz jej wysokość dla potrzeb obliczania zaliczek na podatek oraz rocznego obliczenia podatku będzie taka sama.

Kwota wolna od podatku – tabela zmian

Przypomnijmy, że w przeszłości kwota wolna od podatku była waloryzowana. Jednak ustalanie ustawowego mechanizmu waloryzacji kwoty wolnej od podatku zostało zaniechane na mocy ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956). Art. 1 pkt 21 lit. b tej ustawy uchylił stały, ustawowy mechanizm waloryzacji kwoty, o którą zmniejsza się podatek.

W rezultacie, ustawodawca od tego czasu tylko kilka razy zwiększył wysokość kwoty wolnej od podatku. Ostatni raz ustawą z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. poz. 2175).

W latach od 2009-2016 kwota wolna od podatku nie ulegała zmianie i wynosiła w tym czasie 3091 zł. W roku 2017 został podniesiona do kwoty 6600 zł, natomiast od roku 2018 obowiązuje kwota wolna w wysokości 8000 zł.

Poniższa tabela pokazuje jak na przestrzeni lat zmieniała się kwota wolna od podatku w podatku dochodowym od osób fizycznych; z uwzględnieniem zapowiadanej zmiany.

Tabela. Kwota wolna od podatku 2009-2022

RokKwota wolna od podatku PIT
2009-20163091 zł
20176600 zł
2018-20218000 zł
202230000 zł

Źródło: www.ksiegowosc.infor.pl