Menu Zamknij

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W AKADEMII INTERNACJONALIZACJI – RYNKI AFRYKI PÓŁNOCNEJ I ZACHODNIEJ

Szanowni Państwo w imieniu Funduszu Górnośląskiego S.A. uprzejmie informujemy, że w dniu 12 października 2021 r. odbędzie się bezpłatne szkolenie w ramach Akademii Internacjonalizacji.

Akademia Internacjonalizacji – Rynki Afryki Północnej i Zachodniej ma na celu przygotowanie przedsiębiorców z województwa śląskiego do nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami na tych rynkach.

Termin szkolenia: 12 października 2021 r. w godz. 10:00-16:00

Miejsce: Hotelu Diament, przy ul. Wita Stwosza 37 w Katowicach

Rejestracja: https://bit.ly/akademia-afryka

Podczas szkolenia dowiesz się:

  • Jakie są różnice kulturowe między Polską a krajami Afryki Północnej i Zachodniej?
  • Jak prowadzić międzynarodowe działania marketingowe skierowane na tych rynkach?
  • Jak rozpocząć działalność na rynkach Afryki Północnej i Zachodniej?
  • Na jakie wsparcie możesz liczyć jako eksporter?

Szkolenie poprowadzą doświadczeni eksperci z praktycznym doświadczeniem biznesowym na rynkach afrykańskich.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W AKADEMII:

  • 6 h zajęć na temat kluczowych kwestii biznesowych
  • komplet materiałów szkoleniowych
  • dostęp do indywidualnych konsultacji online
  • certyfikat udziału

Udział w szkoleniu online związany jest z otrzymaniem pomocy de minimis.

WIĘCEJ INFORMACJI:

Fundusz Górnośląski S.A.
tel.: 48 327 233 110
e-mail: internacjonalizacja@fgsa.pl
https://fgsa.pl/global-silesia

Akademia Internacjonalizacji organizowana jest w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” realizowanego przez Województwo Śląskie oraz Fundusz Górnośląski S.A. ze środków EFRR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, Poddziałanie 3.5.1 Promocja gospodarcza regionu.