Menu Zamknij

MAŁY ZUS OD 1 STYCZNIA 2019 R. – INFORMACJA

Informujemy, iż od 1 stycznia 2019 r. właściciele firm, którzy nie osiągają wysokich przychodów, będą mogli opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od ich przychodów.

Z tzw. małego ZUS-u będą mogli skorzystać podatnicy, którzy:

  • prowadzą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,
  • ich przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli prowadzili ją przez cały rok, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne będzie można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy wciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej. Preferencyjne warunki nie obejmą jednak przedsiębiorców,którzy prowadzą działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, tj. podlegali ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni.

Zmiany, które wejdą w życie od 1 stycznia 2019 r. nie dotyczą podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Więcej informacji o obowiązujących zmianach dostępnych na stronie internetowej ZUS –link.