Menu Zamknij

NA FORUM EKONOMICZNYM W KARPACZU POINFORMOWANO O NOWELIZACJI ORDYNACJI PODATKOWEJ

Pomiędzy 6 a 8 września w Karpaczu odbyło się Forum Ekonomiczne. Hasło przewodnie brzmiało: „Europa w obliczu nowych wyzwań”. Karpacz na trzy dni zamienił się w międzynarodowe centrum biznesu. To w tej małej, górskiej miejscowości przedstawiciele rządów europejskich państw, komisarze UE, przedsiębiorcy, przedstawiciele samorządów, instytucji, organizacji, eksperci z różnych branż i ludzie ze świata kultury wymieniali poglądy.

Forum Ekonomiczne w tym niewielkim mieście to największe wydarzenie ekonomiczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Podczas forum poruszane są problemy współczesnego świata, gospodarek, ale też wskazywane strategie, możliwości, innowacyjne rozwiązania, które mają na celu ochronę człowieka w różnych aspektach życia, nie tylko ekonomicznym.

Podczas Forum Ekonomicznego padły istotne dla Polaków zdania, między innymi dotyczące zmian w Ordynacji podatkowej. Mają wejść w życie jeszcze za kadencji tego rządu.

Ordynacja podatkowa do zmian

Dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej w MF, Marcin Lachowicz, powiedział w Karpaczu, że trwają prace nad zmianami w Ordynacji Podatkowej. Ma być to największa nowelizacja od kilku lat. Na razie projekt jest dyskutowany wewnętrznie, natomiast już zawiera propozycje kilkudziesięciu zmian.

Marcin Lachowicz podkreślił, że ma nadzieję na szybkie wprowadzenie zmian w życie. Podaje termin 1 – 1,5 roku. Oznacza to, że zmiany obowiązywałyby już od drugiej połowy 2023 roku bądź od 2024 roku.

Ordynacja podatkowa-konstytucja podatnika

Nie bez przyczyny Ordynacja podatkowa określana jest konstytucją podatnika, to ta ustawa reguluje kwestie związane z postępowaniami podatkowymi, kontrolą, czynnościami sprawdzającymi i tajemnicą skarbową. Określa prawa i obowiązki instytucji zajmujących się podatkami oraz szereg innych kwestii. Dla każdego podatnika Ordynacja podatkowa to jeden z najważniejszych aktów prawnych.

Ordynacja podatkowa w obecnej formie jest trudna do interpretacji dla zwykłego śmiertelnika. Na co wpływ miały nowelizacje i nowe regulacje. Dlatego ten akt prawny to z pewnością jedno z największych wyzwań stojących przed rządzącymi w najbliższych latach. Podatki powinny być zrozumiałe dla każdego obywatela.

Ordynacja podatkowa w ciągu ostatnich dwóch dekad była zmieniana ponad 100 razy. Choć czy taka liczba powinna nas dziwić? Większość aktów prawnych dotyczących podatków zmieniana jest dziesiątki razy. Natomiast według ekspertów ciągłe zmiany w podatkach hamują rozwój gospodarczy. Każda zmiana wymusza stworzenie kolejnych objaśnień przepisów, wdrożenie nowych rozwiązań, często zarówno po stronie fiskusa jak i podatnika.

Jakie zmiany leżą na stole?

Póki co pomysły są dyskutowane, natomiast już teraz Marcin Lachowicz wspomniał w Karpaczu o kilku z nich. Wyższa kwota podatku zapłaconego przez inną osobę. Obecnie inna osoba za podatnika może zapłacić 1000 zł. Limit ten miałby w przyszłości wynieść 5000 zł.

Wszczęcie postępowania skarbowego nie zatrzyma biegu przedawnienia podatkowego, co ma dziś miejsce. Nie będzie to zatem instrument służący do zawieszenia biegu przedawnienia postępowania podatkowego. Uproszczone postępowanie skarbowe to kolejna propozycja. Miałoby się zamknąć w 14 dniach, przy założeniu, że podane we wniosku przez podatnika dane nie budzą żadnych wątpliwości. To czego potrzebują polscy podatnicy i fiskus to jasna Ordynacja podatkowa. To przepisy, które po kilku latach od wejścia w życie, wciąż będą służyć ludziom bez względu na to, po której stronie się znajdują.

Źródło: www.mala-firma.pl