Menu Zamknij

NABÓR DO UDZIAŁU W MISJI GOSPODARCZEJ – TYDZIEŃ ŚLĄSKI PODCZAS EXPO2020 W DUBAJU

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy o naborze do udziału przedsiębiorstw z województwa śląskiego w Zagranicznej Misji Gospodarczej do Dubaju na Tydzień Śląski podczas EXPO2020, która odbędzie się w dniach 28 stycznia – 1 lutego 2022.

Misja jest organizowana przez Fundusz Górnośląski S.A. wraz z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego w ramach projektu „Promocja gospodarcza regionu oraz działania związane z tworzeniem przyjaznych warunków do inwestowania i eksportowania” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego), oś priorytetowa: III. Konkurencyjność MŚP, działanie: 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki regionu, poddziałanie: 3.5.1. Promocja gospodarcza regionu.

Tydzień Śląski na EXPO 2020

Tydzień Śląski na EXPO 2020 stanowi moment kulminacyjny udziału delegacji województwa Śląskiego na EXPO. W dniach 27.01 – 2.02.2022 w pawilonie polskim zaprezentowany zostanie potencjał gospodarczy i kulturowy naszego regionu. W ramach wydarzenia 30.01.2022 r. odbędzie się konferencja gospodarcza z udziałem śląskich i emirackich przedsiębiorstw, której celem będzie prezentacja potencjału uczestników misji oraz nawiązanie nowych kontaktów biznesowych z partnerami ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Dla kogo?

Misja adresowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, mających siedzibę na terenie województwa śląskiego lub mających oddział i prowadzących działalność na terenie województwa śląskiego, których profil działalności związany jest z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami, w szczególności:

– działają w branżach związanych z nowymi technologiami, energetyką, mobilnością, rozwiązaniami dla przemysłu, technologiami przetwarzania i przechowywania żywności, przemysłami 4.0 i innowacyjnymi przemysłami wschodzącymi;

– posiadają w ofercie innowacyjne produkty i usługi;

– poszukują innowacyjnych rozwiązań dla swojego biznesu;

– poszukują nowych rynków zbytu.

Jeśli nie jesteś pewien czy Twój profil działalności związany jest z inteligentnymi regionalnymi specjalizacjami, skontaktuj się z nami, każde zgłoszenie traktujemy indywidualnie!

Co w ramach Misji?

  • Kompleksowa organizacja Zagranicznej Misji Gospodarczej –  zagwarantowanie przez organizatora transportu, zakwaterowania oraz usługi tłumaczeniowej.
  • Zagwarantowanie wstępu na EXPO2020 oraz możliwości uczestnictwa w spotkaniach o charakterze B2B.

Program pobytu i agenda spotkań przygotowywane są we współpracy z Województwem Śląskim. O dalszych szczegółach programu misji poinformujemy firmy wyłonione podczas rekrutacji.

Udział w misji jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej (w ramach pomocy de minimis).

Jak się zgłosić?

Nabór prowadzony jest w oparciu o „Regulamin naboru przedsiębiorstw na zagraniczne misje gospodarcze organizowane przez Fundusz Górnośląski S.A.”. Pełna treść Regulaminu wraz z załącznikami dostępna poniżej.

Załączniki

Regulamin naboru przedsiębiorstw na zagraniczne misje gospodarcze organizowane przez Fundusz Górnośląski S.A.

Dokumenty zgłoszeniowe należy odesłać na adres: internacjonalizacja@fgsa.pl

Termin składania dokumentów:  16.11.2021 r. (decyduje data wpływu).

W wyniku naboru wyłonionych zostanie 6 przedsiębiorstw. W ramach projektu finansowany jest udział wyłącznie jednego przedstawiciela każdego wybranego przedsiębiorstwa.

Kontakt do organizatora:

Wydział Współpracy Zagranicznej
internacjonalizacja@fgsa.pl
tel. +48 327 233 110
kom. +48 511 000 209