Menu Zamknij

OBOWIĄZKOWE SKŁADKI ZUS W 2022 ROKU

Osoba prowadząca działalność gospodarczą musi obowiązkowo podlegać ubezpieczeniom w ZUS. Wraz z wejściem w życie Nowego Polskiego Ładu, przedsiębiorców czeka podwyżka składek na ubezpieczenia społeczne. 

Składki na ubezpieczenia społeczne w 2022 roku

Znana jest już nowa wysokość podstawy wymiaru składek dla osób korzystających z preferencji. Bazą do jej ustalenia jest minimalne wynagrodzenie, którego wartość została podana we wrześniu. W 2022 roku ma ono wynosić 3010 zł. Podstawę wymiaru składek w przypadku dwuletniej preferencji stanowi 30% najniższej płacy. Zatem składki społeczne będą naliczane od kwoty 903 zł, co oznacza, że:

 • z uwzględnieniem chorobowej wyniosą 285,71 zł
 • bez chorobowej wyniosą 263,59 zł.

Wzrost składek ZUS w porównaniu do bieżącego roku wyniesie odpowiednio 19,93 zł i 18,39 zł.

Na chwilę obecną nie ma podanej dokładnej kwoty prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia, od której zależna jest wysokość składek na duży ZUS. W projekcie ustawy budżetowej na kolejny rok pojawiła się kwota 5922 zł. Jeżeli zostanie przyjęta, wówczas duży ZUS przedsiębiorcy będą naliczać od podstawy stanowiącej 60% tej kwoty, czyli 3553,20 zł. Wysokość składek społecznych będzie wtedy na poziomie:

 • 1124,23 zł, jeśli ubezpieczony zdecyduje się na opłacanie składki chorobowej
 • 1037,18 zł, jeśli ubezpieczony nie zdecyduje się na przystąpienie do chorobowego.

Wzrost składek ZUS w porównaniu do roku 2021 wyniósłby w tym przypadku odpowiednio 125,86 zł oraz 116,12 zł.

Warto również pamiętać, że jeśli przedsiębiorca opłaca duży ZUS, to musi także naliczyć składki na Fundusz Pracy, która będzie wynosić 87,05 zł. W 2021 roku obejmuje ona 77,31 zł, czyli w 2022 roku może wystąpić podwyżka o 9,74 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne w 2022 roku

Zgodnie z zapowiedziami Nowego Polskiego Ładu składka na ubezpieczenie zdrowotne od 2022 roku nie będzie już jednakowa dla wszystkich przedsiębiorców. Proponowane na ten moment rozwiązanie dotyczące ustalenia jej podstawy będzie uzależnione od formy opodatkowania wybranej przez przedsiębiorcę:

 • zasady ogólne – 9% dochodu;
 • podatek liniowy – 4,9% dochodu;
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:
 • przychody < 60 000 zł – 9% od kwoty 60% przeciętnego wynagrodzenia (składka ok. 300 zł);
 • przychody 60 000 – 300 000 zł – 9% od kwoty 100% przeciętnego wynagrodzenia (składka ok. 500 zł);
 • przychody > 300 000 zł – 9% od kwoty 180% przeciętnego wynagrodzenia (składka ok. 900 zł);
 • karta podatkowa – 9% wynagrodzenia minimalnego.

Źródło: www.bizin.pl