Menu Zamknij

NABÓR – KATALOG PRODUKTÓW EKSPORTOWYCH MADE INSILESIA

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera (ŚCOIE) zamierza wydać katalog pn. Made inSilesia, stanowiący spis produktów eksportowych województwa śląskiego.

Zapraszamy Przedsiębiorców z województwa śląskiego do przesyłania zgłoszeń!

Więcej informacji: https://invest-in-silesia.pl/pl/content/rusza-nabor-do-katalogu-produktow-i-uslug-eksportowych-made-insilesia

Celem wydawnictwa jest prezentacja potencjału gospodarczego Województwa Śląskiego jak również promocja firm oraz produktów i usług eksportowych z naszego regionu.

Katalog będzie rozpowszechniany podczas spotkań oraz międzynarodowych wydarzeń takich jak targi, wystawy, konferencje, fora gospodarcze i misje handlowe. Zostanie ponadto przesłany do regionów partnerskich Województwa Śląskiego, do polskich i zagranicznych placówek dyplomatycznych oraz Zagranicznych Biur Handlowych. Opracowanie zostanie przygotowane w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Umieszczenie wizytówki firmy w katalogu oraz jej promocja są bezpłatne.

Warunkiem wpisu do katalogu jest rejestracja firmy na terenie województwa śląskiego.

Liczba firm, które mogą być promowane jest ograniczona. O umieszczeniu wizytówki firmy w katalogu decyduje kolejność poprawnie przesyłanych zgłoszeń.

Wizualna forma katalogu tj. rozmieszczenie grafik, tekstów, zdjęć, itp. leży po stronie ŚCOIE. ŚCOIE zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przesłanym materiale w szczególności w ramach edycji i korekty tekstu.

Ostateczna wersja wizytówki firmy zostanie przesłana do akceptacji osobie wskazanej w Oświadczeniu. Brak odpowiedzi w wyznaczonym terminie spowoduje nieuwzględnienie prezentacji firmy w katalogu.

TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ

Prosimy o przesłanie formularza online, oświadczenia oraz materiałów graficznych, w terminie do 22 października br.

KONTAKT I DODATKOWE INFORMACJE W SPRAWIE KATALOGU

Śląskie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera

Nr tel.: 32 77 40 612

Adres e-mail: coie@slaskie.pl

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Departament Gospodarki i Współpracy Międzynarodowej