Menu Zamknij

SZKOLENIE PODATKOWE – PROPOZYCJA RIPH W CZĘSTOCHOWIE

Szanowni Państwo,
Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie planuje zorganizować szkolenie z zakresu Zmian w podatkach CIT, PIT, VAT, zmiany w podatkach wynikających z wprowadzenia zasad Polskiego Ładu.

Szkolenie odbyłoby się ok. 15 października 2021 r. w sali szkoleniowej – Centrum Konferencyjne Kamienica Kupiecka – Al. NMP 24 – obok Biura RIPH w Częstochowie

Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia szkolenia jest zebranie grupy 20-osobowej. Przewidywany czas szkolenia 6 h.

Koszt udziału 1 osoby wynosi:

  •  200,00 zł + VAT (dla Członków RIPH w Częstochowie) oraz
  •  270,00 zł + VAT dla pozostałych uczestników

(Cena obejmuje szkolenie, poczęstunek podczas 2 przerw kawowych oraz certyfikat z udziału w szkoleniu).

Szkolenie poprowadzi: Radca prawny Aneta Drosik – Specjalistka z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego z kilkunastoletnim doświadczeniem i wieloletnią praktyką zawodową. Przez kilkanaście lat prowadziła Departament Prawa Podatkowego jako Dyrektor w renomowanej kancelarii z siedzibą w Warszawie.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

W związku z powyższym zwracamy się do wszystkich Państwa, którzy byliby zainteresowani udziałem w proponowanym szkoleniu o wstępne zadeklarowanie chęci udziału, abyśmy mogli ustalić liczbę osób zainteresowanych uczestnictwem.

Na tym etapie zadeklarowanie udziału nie będzie Państwa obligowało do uczestnictwa w szkoleniu, posłuży jedynie do zweryfikowania czy tematyka szkolenia spotka się z zainteresowaniem i czy zostanie zebrana grupa co najmniej 20 osób, aby szkolenie mogło zostać zrealizowane.    

Ze względu na konieczność potwierdzenia terminu szkolenia wszystkie osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o przesłanie wstępnej deklaracji uczestnictwa w nieprzekraczalnym terminie do
5 października 2021 roku na adres e-mail: biuro@riph.eu