Menu Zamknij

NABÓR WNIOSKÓW O ORGANIZACJĘ PRAC INTERWENCYJNYCH.

Informujemy o trwającym naborze wniosków pracodawców, którzy są zainteresowani zorganizowaniem prac interwencyjnych dla osób bezrobotnych. O organizację prac interwencyjnych mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy w ocenie organu są w stanie te prace prawidłowo przeprowadzić, co oznacza że nie zalegają z płatnościami podatków oraz nie są w stanie likwidacji, bądź upadłości. Okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych wynosi maksymalnie 4 miesiące, dodatkowo, po zakończeniu programu prac interwencyjnych, pracodawca zobowiązany jest zatrudnić bezrobotnego na czas wynoszący minimum 3 miesiące. Pracodawca, który zatrudni w ramach prac interwencyjnych, skierowanych przez Powiatowy Urząd Pracy bezrobotnych, otrzymuje zwrot części kosztów, tj. ok. 980 zł brutto/mc, poniesionych na ich wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Pracodawcy zainteresowani udziałem w projekcie, proszeni są o kontakt z biurem projektu:

Fundacja Dla Rozwoju

Aleja Kościuszki 13

42-202 Częstochowa

znowapracawlepszaprzyszlosc@gmail.com

tel. 787-682-912

Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo na stronie internetowej TUTAJ