Menu Zamknij

PREZYDENT PODPISAŁ NOWELIZACJĘ USTAWY O RADZIE DIALOGU SPOŁECZNEGO

 

Prezydent RP Andrzej Duda, podpisał w dniu 19 lipca nowelizację ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Projekt ustawy stanowił inicjatywę ustawodawczą Prezydenta, przedstawioną na posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego pod koniec października ubiegłego roku.

Celem ustawy jest usprawnienie prowadzenia dialogu społecznego zarówno na szczeblu krajowym, jak i regionalnym. Rozwiązania zawarte w ustawie dotyczą trzech kategorii tematycznych. W pierwszej z nich znalazły się przepisy zwiększające katalog kompetencji Rady Dialogu Społecznego oraz strony pracowników i pracodawców, w drugiej zmiany wzmacniające organizacyjnie Radę, w trzeciej natomiast przepisy doprecyzowujące i proceduralne dotyczące wojewódzkich rad dialogu społecznego.

Według znowelizowanych zapisów ustawy Rada Dialogu Społecznego uzyska prawo do wydawania opinii na temat projektów strategicznych autorstwa Rady Ministrów. Dzięki tej zmianie, strony zasiadające w RDS mają zyskać wpływ na procedowanie dokumentów rządowych nie mających charakteru ustaw pod warunkiem, że dotyczą one kwestii znajdujących się w obszarach: rozwoju społeczno-gospodarczego, zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki i spójności społecznej,zasady partycypacji
i solidarności społecznej oraz poprawy jakości formułowania i wdrażania polityk i strategii społeczno-gospodarczych.

Informacja w sprawie ustawy z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego dostępna jest na oficjalnej stronie Prezydenta RP pod poniższym linkiem.