Menu Zamknij

NOWE REGULACJE PODATKOWE JUŻ OD 1 LIPCA 2020

Sejm przyjął poprawki obejmujące zmiany w zakresie podatków dochodowych, VAT i ordynacji podatkowej. Dotyczą one m.in. wystawiania PIT-40A, stosowana Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług czy przesyłania paragonów fiskalnych w formie elektronicznej. Większość z przepisów wejdzie w życie już 1 lipca 2020 roku.

Zmiany w przepisach podatkowych

Jedną z ważniejszych zmian jest dostosowanie regulacji do Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług z 2015 roku. Celem wprowadzanych zmian jest przyporządkowanie nowych symboli i nazw grupowań PKWiU, bez merytorycznej zmiany przepisów podatkowych.

Zmiany w przepisach podatkowych

Wprowadzane zmiany zakładają poszerzenie katalogu przypadków, kiedy to organ rentowy będzie zwolniony z obowiązku sporządzania rocznego obliczenia podatku. Zmiana ta ma za zadanie poprawić ich sytuację, ponieważ zostanie ograniczona liczba podatników, dla których będzie sporządzany PIT–40A. Dzięki temu podatnik otrzyma od organu rentowego PIT-11, na podstawie którego system w ramach usługi Twój e-PIT, automatycznie wygeneruje zeznanie lub podatnik złoży je samodzielnie.

Ponadto, planowane zmiany w przepisach podatkowych dotyczą składania wniosku o niepomniejszanie przez organ rentowy zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Dzięki temu raz złożony wniosek będzie obowiązywał aż do jego odwołania.

Zmiany w przepisach VAT i płatnościach

Dużym ułatwieniem, jakie wprowadzają zmiany w przepisach podatkowych w VAT, będzie możliwość przesyłania paragonów fiskalnych w formie elektronicznej do klienta, za jego zgodą i w uzgodniony sposób.

Wprowadzone zmiany w przepisach podatkowych zniosą także obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy, Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Fundusz Solidarnościowy z tytułu stypendium doktoranckiego otrzymywanego przez doktorantów.

Przedstawione zmiany w przepisach podatkowych mają wejść w życie 1 lipca 2020 roku. Wyjątkiem są zmiany dostosowawcze w zakresie PKWiU, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku.

Cel wprowadzenia zmian

Nowelizacja ustaw podatkowych ma na celu ułatwienie podatnikom wywiązywanie się z obowiązków i zmniejszenie ilości sporów między organami podatkowymi.

Źródło: https://www.bizin.pl/