Menu Zamknij

PIERWSZE POSIEDZENIE NOWO WYBRANEJ RADY I KOMISJI REWIZYJNEJ RIPH W CZĘSTOCHOWIE KADENCJI 2020-2024

W czwartek 2 lipca o godz. 13.00 w sali szkoleniowej firmy POLONTEX S.A. mieszczącej się przy ul. Rejtana 25 w Częstochowie odbyło się pierwsze wyjazdowe posiedzenie nowo wybranej Rady i Komisji Rewizyjnej RIPH w Częstochowie kadencji 2020-2024. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni również dotychczasowi Członkowie Rady, którzy zakończyli kadencje.

Posiedzenie było doskonałym momentem na złożenie podziękowań za współpracę dotychczasowym Członkom Rady. Uroczyste podziękowania za wieloletnią współpracę, wspieranie Izby w realizacji zadań statutowych na rzecz integracji Członków Izby, rozwoju przedsiębiorczości w mieście i regionie oraz nawiązywanie dobrych relacji z przedstawicielami nauki, złożyli Prezydent Rady RIPH w Częstochowie Tadeusz Szymanek wspólnie z Prezesem Zarządu RIPH w Częstochowie Andrzejem Broniewskim.

Podczas pierwszego posiedzenia nowo wybrana Rada dokonała wyboru Prezydium. Na stanowisko Wiceprezydentów zostali wybrani Pani Ewa Sprycha oraz Pan Mariusz Włodarczyk.

W związku z upływem 4-letniej kadencji Zarządu RIPH w Częstochowie Rada Izby Uchwałami powołała Zarząd Izby na nową kadencję 2020-2024. Rada Izby mając na uwadze dotychczasowe działania i osiągnięcia obecnego Zarządu, dokonała reelekcji na stanowisko Prezesa Zarządu Izby Pana Andrzeja Broniewskiego, na stanowisko Członków Zarządu ponownie zostali powołani Pan Jerzy Nowakowski i Pani Maria Widera.

Pierwsze posiedzenie Rady to również dobry czas na ustalenie strategii działania na kolejne lata działalności Zarządu i Rady RIPH w Częstochowie. Członkowie Rady omówili plany działania na bieżący 2020 rok i kolejne lata kadencji.

Przed nami wiele pracy, ale głęboko wierzymy, iż przy zaangażowaniu tak zacnych ludzi, którzy stanowią gremium Rady, Zarządu i Komisji Rewizyjnej naszej Izby sprostamy celom, które wyznaczyliśmy z pożytkiem dla całego środowiska gospodarczego Miasta i regionu oraz świata nauki.

Skład osobowy Rady RIPH w Częstochowie w kadencji 2020-2024 – 13 Członków

 • Barski Mariusz
 • Bubel Sławomir
 • Brymora Tomasz
 • Golis Edmund
 • Górnik Piotr
 • Kubara Marek
 • Maciej Mrowiec
 • Siwek Artur
 • Sprycha Ewa – Wiceprezydent Rady
 • Szymanek Tadeusz – Prezydent Rady
 • Świtoń Dawid
 • Włodarczyk Mariusz – Wiceprezydent Rady
 • Wypych Tomasz

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej RIPH w Częstochowie w kadencji 2016-2020 – 3 Członków

 • Joanna Okularczyk – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 • Jarosław Karyś – Członek Komisji Rewizyjnej
 • Michał Jurczyk – Członek Komisji Rewizyjnej