Menu Zamknij

NOWY CZŁONEK RIPH W CZĘSTOCHOWIE

Szanowni Państwo,
Mamy zaszczyt powitać nowego członka Regionalnej Izby Przemysłowo -Handlowej

w Częstochowie Fundację chrześcijańską ADULLAM.

Od początku istnienia Fundacji Chrześcijańskiej „Adullam”,
czyli od 1993 roku, wspomagamy osoby znajdujące się w kryzysie życiowym. Nasza działalność statutowa opiera się na prowadzeniu stołówki charytatywnej, placówek dla bezdomnych mężczyzn, świetlicy socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, ośrodka wsparcia, klubu dla osób starszych, klubu abstynenckiego, punktu organizowania społeczności lokalnej, punktu informacyjno-wspierającego, punktu wydawania odzieży i żywności.

Zgodnie z naszą misją wszechstronną pomoc kierujemy do rodzin
– zarówno rodziców, jak i dzieci, pomagając im odzyskać wzajemne zaufanie i na nowo utworzyć dom pełen miłości, wsparcia
i zrozumienia. Niedostatek finansowy i emocjonalny można zawsze odbudować – także dzięki pomocy profesjonalnej kadry naszej Fundacji, którą stanowią psychoterapeuci, prawnicy, streetworkerzy i animatorzy, pedagodzy itd. W toku rozwoju realizujemy projekty unijne, zadania zlecone, inicjatywy lokalne tak, aby swoimi działaniami objąć jak najwięcej potrzebujących. Swoje działania mocno akcentujemy w dzielnicy Stare Miasto, gdzie mamy swoją siedzibę i w ramach organizowania społeczności lokalnej, pomagamy mieszkańcom odzyskać wiarę w siłę własnych działań. Działając w Partnerstwie z samorządem, licznymi organizacjami, instytucjami, fundacjami czy stowarzyszeniami pokazujemy dobre praktyki i tworzymy sieć wsparcia dla wspólnych działań na rzecz Częstochowy.