Menu Zamknij

NOWY SYSTEM TAX FREE OD 1 STYCZNIA 2022 ROKU

Ministerstwo Finansów poinformowało, przedsiębiorcy, którzy po 1 stycznia 2022 roku chcą dalej sprzedawać w systemie TAX FREE muszą do końca roku dokonać rejestracji w nowym systemie opartym na elektronicznej obsłudze dokumentów. Rejestracji tej można dokonać na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Co to jest TAX FREE 

Zwrot podatku VAT dla podróżnych to możliwość uzyskania zwrotu VAT zapłaconego przy zakupie towarów w Polsce przez podróżnego, który nie ma stałego miejsca zamieszkania w UE. Zwrot taki może nastąpić w przypadku podróżnego, który:

 • kupił w Polsce towary o wartości powyżej 200 zł,
 • otrzymał paragon z kasy rejestrującej i dokument TAX FREE,
 • wywiózł towar w stanie nienaruszonym poza UE i uzyskał potwierdzenie tego faktu przez funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej.

Obecnie obowiązuje papierowy obieg dokumentów, a wywóz towarów poza Polskę/UE potwierdzany jest pieczęcią POLSKA – CŁO. 

Zmiany od 1 stycznia 2022

Od 1 stycznia 2022 roku wszyscy sprzedawcy zarejestrowani i działający w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym będą mieli obowiązek wystawiania dokumentów TAX FREE w formie elektronicznej. Procedura TAX FREE umożliwia podróżnym uzyskanie zwrotu podatku VAT od towarów zakupionych na terytorium UE i wywiezionych poza obszar celny Wspólnoty Europejskiej. Od 1 stycznia 2022 roku podróżny będzie mógł otrzymać zwrot podatku VAT, jeżeli:

 • sprzedawca wystawi, z wykorzystaniem systemu TAX FREE, elektroniczny dokument TAX FREE
 • podróżny wywiezie zakupiony towar poza granice Unii Europejskiej
 • funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej potwierdzi wywóz towaru w systemie TAX FREE po sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego, zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE z danymi zawartymi w paszporcie lub innym dokumencie potwierdzającym tożsamość
 • podróżny przedstawi potwierdzony wydruk elektronicznego dokumentu TAX FREE sprzedawcy – w przypadku gdy podróżny opuszcza Unię Europejską z terytorium państwa członkowskiego innego niż Polska

Jak się zarejestrować do nowego systemu TAX FREE

Aby dokonać rejestracji w nowym TAX FREE należy wejść na Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC), gdzie krok po kroku opisany jest przez proces rejestracji. W jej trakcie nastąpi weryfikacja, czy przedsiębiorca:

 • jest czynnym podatnikiem VAT
 • prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Polski
 • ma co najmniej jedną kasę rejestrującą on-line
 • sprzedaje lub zamierza sprzedawać w procedurze TAX FREE

Są to warunki niezbędne do tego, aby sprzedawać towary w systemie TAX FREE od początku 2022 roku. W okresie do 31 grudnia 2021 roku:

 • korzystanie z procedury TAX FREE odbywa się wg dotychczasowych zasad – usługi dostępne są na stronie granica.gov.pl
 • należy zarejestrować dane firmy na PUESC w celu korzystania z procedury TAX FREE od 1 stycznia 2022 roku
 • o rozpoczęciu sprzedaży w TAX FREE w 2021 roku nadal masz obowiązek zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego

Od 1 stycznia 2022 roku rejestracja na PUESC zastąpi obowiązek informowania naczelnika urzędu skarbowego o rozpoczęciu sprzedaży w procedurze TAX FREE. Aby zarejestrować dane firmy na PUESC w celu korzystania z procedury TAX FREE trzeba uprzednio:

 1. zgłosić prowadzenie działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
 2. zgłosić miejsca sprzedaży do tej ewidencji/rejestru
 3. posiadać w każdym miejscu sprzedaży co najmniej jedną kasę fiskalną online

Więcej informacji znajdziesz tutaj:  https://puesc.gov.pl/web/guest/uslugi/przygotuj-firme-do-obslugi-klientow-w-procedurze-tax-free-od-2022-roku

Źródło: www.bizin.pl