Menu Zamknij

W NOWYM ROKU PRZEDAWNIĄ SIĘ FAKTURY Z 2019

Już wkrótce, 31 grudnia 2021 r., przedawnią się niezapłacone faktury wystawione w 2019r.  za sprzedaż towarów lub świadczenie usług. Wyjątkiem jest m.in. branża transportowa, gdzie okres przedawnienia wynosi rok.

Należności jednak nie przepadną, gdy przedsiębiorcy zdecydują się na windykację polubowną.

Przedsiębiorcy powinni być świadomi, że to ostatni dzwonek, aby odzyskać pieniądze z faktur z 2019 roku.

Windykacja polubowna skupia się na działaniach, które mają przekonać dłużnika do szybkiej spłaty zobowiązań lub znalezienia takiego rozwiązania, które zaakceptuje wierzyciel, np. spłaty należności w ratach. Wierzyciel ponosi koszt windykacji jedynie w przypadku, gdy uda się odzyskać jego pieniądze.

Jeśli dłużnik nie podejmuje dialogu z firmą windykacyjną, gra na zwłokę, licząc że zobowiązanie się przedawni – klient otrzymuje propozycję skierowania sprawy do sądu, aby przerwać bieg przedawnienia i zachować szanse na odzyskanie pieniędzy z nieopłaconych faktur.

Źródło: www.bizin.pl