Menu Zamknij

OBECNA SYTUACJA GOSPODARCZA A PAKIET OCHRONNY PROPONOWANY PRZEZ RZĄD – OPINIA PRZEDSIĘBIORCÓW

Szanowni Przedsiębiorcy,
w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju i na świecie wszyscy funkcjonujemy w szczególnym czasie dla całego społeczeństwa. Martwimy się
o zdrowie swoje i naszych najbliższych, staramy się respektować ograniczenia nałożone przez rząd, które mają na celu zwalczenie epidemii. Jest to nie tylko szczególny czas dla naszych rodzin, ale również dla nas jako przedsiębiorców
w odniesieniu do prowadzonych działalności i realizowanych przedsięwzięć. Wielu z nas musiało zamknąć bądź znacznie ograniczyć swoją działalność, co w efekcie przekłada się na osiągane dochody i stawia pod znakiem zapytania dalsze funkcjonowanie naszych przedsiębiorstw, na które pracowaliśmy latami. Rząd polski przedstawił specjalnie opracowaną specustawę tzw. tarczę ochronną, w której proponuje działania mające minimalizować negatywne skutki epidemii,
w tym dla polskiej gospodarki, naszych firm i pracodawców. Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Częstochowie docenia, że rząd zauważył trudną sytuację przedsiębiorców i zaproponował pakiet pomocowy, jednakże już teraz jako samorząd gospodarczy dostrzegamy, iż potrzeby przedsiębiorców oraz skala kryzysu, z którą będą musieli się zmierzyć wymaga dalej idących rozwiązań. Wiele z zapisów proponowanych przez rząd w ustawie budzi wątpliwości, czy rzeczywiście przyniosą one korzyści, w tym przede wszystkim odroczenie składek ZUS, podatków, spłat rad kredytów, które to w późniejszym czasie pracodawca będzie musiał  uregulować.

Mając na uwadze aktualnie panującą sytuację oraz pakiet rozwiązań pomocowy zaproponowanych przez rząd zwracamy się do wszystkich Państwa,
Członków RIPH w Częstochowie, przedsiębiorców i pracodawców o wyrażenie opinii w zakresie przedstawionych przez rząd propozycji. Czy w Państwa ocenie proponowane rozwiązania są wymiernym źródłem wsparcia w obecnej kryzysowej sytuacji ?  

Serdecznie prosimy o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie, przesłanie wszystkich uwag, jak również proponowanych rozwiązań do Biura Izby na adres
e-mail: izba@riph.eu, abyśmy mogli zająć wspólne stanowisko, które przekażemy władzom Państwa.
Jako środowisko gospodarcze oczekujemy, iż pomysły rządu będą konsultowane z przedsiębiorcami i organizacjami biznesu, a nie wprowadzane bez jakiejkolwiek dyskusji decyzją władz państwowych.

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu RIPH w Częstochowie
Prezydent Rady RIPH w Częstochowie