Menu Zamknij

OBOWIĄZEK REJESTRACJI W BDO DO KOŃCA 2019 ROKU

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) została wprowadzona przez Ministerstwo Środowiska w celu kontrolowania gospodarki odpadami oraz przeciwdziałaniu nieprawidłowościom.

Co to jest BDO?

BDO jest systemem informatycznym, utworzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach.
Integralną częścią BDO jest Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, który został uruchomiony 24 stycznia 2018 roku. Od 1 stycznia 2020 roku planowane jest uruchomienie kolejnych modułów systemu – ewidencji i sprawozdawczości.
Uruchomienie wskazanej funkcjonalności BDO umożliwi kompleksowe gromadzenie i zarządzanie informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami oraz zapewni podmiotom w pełni elektroniczną realizację obowiązków rejestrowych, ewidencyjnych i sprawozdawczych.

Obowiązek wpisu do BDO

Obowiązkiem wpisu do BDO objęte są podmioty, które wytwarzają  i prowadzą ewidencję odpadów, wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach oraz oleje, smary, opony, baterie, akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.
Rejestracja do BDO może być również konieczna w przypadku podatników, którzy prowadzą m.in. salony fryzjerskie i kosmetyczne, firmy świadczące usługi budowlane, gabinety stomatologiczne, a także zakłady mechaniki pojazdów samochodowych czy zakłady fotograficzne i drukarskie.
Każdy przedsiębiorca może sprawdzić czy istnieje wobec niego obowiązek rejestracji w systemie na stronie internetowej BDO: https://bdo.mos.gov.pl/home/obowiazek_rejestracji/

Do kiedy trzeba dokonać rejestracji o BDO?

Przedsiębiorcy objęci obowiązkiem rejestracji powinni tego dokonać do końca 2019 roku ponieważ od stycznia 2020 roku na przedsiębiorców, którzy nie dokonają obowiązku rejestracji będą nakładane kary, wynoszące nawet milion złotych, kary aresztu lub grzywny, które wymierzane będą przez sąd. Od niezarejestrowanych podatników również nie będą odbierane odpady, a sami przedsiębiorcy nie będą mogli wystawić elektronicznej karty odbioru odpadów. Karta papierowa, która była w tym celu ówcześnie wykorzystywana nie będzie już spełniała swojej roli.

Źródło: www.bizin.pl/